Ervaren en betrokken

Specialist in groei
​​​​​​​van organisaties
en mensen

Wil je graag meer groei binnen je organisatie realiseren?

Achter elke vraag
zit een verhaal


Het gaat om de vraag en behoefte van uw medewerkers en uw organisatie. Vragen rondom leren en ontwikkelen binnen organisaties zijn divers. Van bestuurders in het onderwijs die op zoek zijn naar een toekomst-bestendig bestuursmodel, tot doorgegroeide ondernemers die meer bezig zijn met randzaken dan de 'eigenlijke business'. Kortom, achter elke vraag zit een verhaal. Denk je: hoe kan ik mijn team, organisatie of afdeling beter organiseren of professionaliseren? Of worstel je met je eigen rol en invulling om de organisatie verder te brengen? Neem contact op om je verhaal én de vraag van mens en organisatie te delen.

Wat is ons uitgangspunt?


Wij werken vanuit het Rijnlands organisatiemodel. Het is een benadering vanuit decentraal denken, een lange-termijn-oriëntatie en sociale verantwoordelijkheid. Wij kiezen in ons organisatieadvies voor zeggenschap bij medewerkers op verschillende niveaus, in plaats van een hiërarchische, centrale aansturing.

Ons organisatieadvies betreft vooral het inventariseren, het analyseren en het vormen van een advies. In twee sporen: structuur & rollen en proces & omgeving. Kortom, mens en organisatie.

Ieder organisatieadvies-traject is anders en ten diepste maatwerk. Toch is er een rode lijn in de aanpak, de uitwerking en de uiteindelijke implementatie. Het begint met een inventarisatie: horen, zien en voelen. En dat resulteert in het analyseren en het vormen van een advies. Met twee sporen: structuur & rollen en proces & omgeving.

Bedoelen we hetzelfde?


De ontwikkeling van mens en organisatie, gaat om organiseren. Een volgende stap of fase binnen een organisatie, team of directie, vraagt borging van kwaliteit en cultuur. Essentieel is een duurzaam behoud van kernwaarden. Stapstenen daarin zijn de (leidinggevende) competenties van de mensen, de waardering van de teamsfeer (cultuur) en de organisatiestructuur van de bedrijfsonderdelen. Daaropvolgend kan het geconcretiseerd worden in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Binnen de processen (optimalisatie), waarin werkbeschrijvingen zorgen voor borging. Hieronder in het kort het proces.

01

Inventarisatie


Het begint met een eerste intake, waarin de hulpvraag en uitgangspunten duidelijk worden. Daarna volgt de verdere inventarisatie, die uit verschillende instrumenten bestaat. Bijvoorbeeld interviews met directie of sleutelfiguren.

02

Analyse en advies


In een terugkoppeling wordt duidelijkheid gecreërd in structuur, rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Daaruit volgt een beschrijving hoe de rollen worden ingevuld, zoals (het profiel van) de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

03

Borging


Vervolgens wordt proces en omgeving ingericht om te kunnen handelen. Werkafspraken worden vastgelegd. En de leiding in het bedrijf zorgt voor beheersing van de 'kritische overpakmomenten' in processen. Uiteraard volgt borging en bijsturing.

Coöperatie ZWN naar een toekomstbestendig bestuursmodel

"De waarde van een externe partij blijkt gaandeweg een proces. Met name het gevoel voor de organisatie, de cultuur en de ‘gebruiken’, maken daarin het onderscheid. Het invoelingsvermogen gaf veel meerwaarde: de kritische reflecterende vragen brachten ons verder."

Laten we eens praten.

Goed idee toch?


Iedere vraag heeft een verhaal. Juist als het gaat om het werken en bouwen 'aan de organisatie' in plaats van blijven werken 'in de organisatie'. Wij komen graag in gesprek om te horen hoe wij van betekenis kunnen zijn voor mens en organisatie. Neem contact op en vraag 't ons!