Tijd voor professioneel werkgeverschap

HR-advies, omdat
het té belangrijk is
​​​​​​​om erbij te doen

Hoe ben jij een goede werkgever voor je medewerkers?

Goed werkgeverschap en HRM


Je wilt een professionele werkgever zijn, waar mensen met plezier werken en hun werk goed kunnen doen. Dat is goed werkgeverschap. En toch wringt het. De dagelijkse waan van de dag zorgt ervoor dat je niet de aandacht geeft aan een duidelijke lijn naar je medewerkers. Vragen en uitzonderingen vragen veel tijd. En hoe hou je het gelijkwaardig tussen de collega's? Herkenbare vragen voor organisaties die te groot zijn om geen kaders en richtlijnen te hebben. En tegelijkertijd te kleinschalig georganiseerd zijn om zelfstandig het HR en de personeelszaken op te pakken. Wij kunnen bij deze vragen een projectmatige ondersteuning bieden. Daarbij sluiten wij aan bij de organisatiecultuur en -structuur en nemen we kennis, ervaring en kunde van vergelijkbare organisaties mee. Neem contact op om je verhaal én de vraag van mens en organisatie te delen.

Wat is ons uitgangspunt?


Wij werken vanuit het Rijnlands organisatiemodel. Het is een benadering vanuit decentraal denken, een lange-termijn-oriëntatie en sociale verantwoordelijkheid. Wij kiezen in ons organisatieadvies voor zeggenschap bij medewerkers op verschillende niveaus, in plaats van een hiërarchische, centrale aansturing.

Ons organisatieadvies betreft vooral het inventariseren, het analyseren en het vormen van een advies. In twee sporen: structuur & rollen en proces & omgeving. Kortom, mens en organisatie.

Ieder organisatieadvies-traject is anders en ten diepste maatwerk. Toch is er een rode lijn in de aanpak, de uitwerking en de uiteindelijke implementatie. Het begint met een inventarisatie: horen, zien en voelen. En dat resulteert in het analyseren en het vormen van een advies. Met twee sporen: structuur & rollen en proces & omgeving.

Gesprekkencyclus invoeren?


Aan de slag met voortgangsgesprekken; hoe begin je? We inventariseren de behoeften van medewerkers en leidinggevenden als het gaat om ontwikkelgesprekken. Dan kijken naar de inhoud en opzet en zorgen voor een eenduidige aanpak en gespreksstructuur. Vervolgens begeleiden en trainen we gespreksleiders, bijvoorbeeld de direct leidinggevenden. En zorgen dat gemaakte afspraken en voortgang worden vastgelegd en acties worden opgevolgd. Hiermee zijn ontwikkelgesprekken niet langer incidenteel en vrijblijvend. En wij regelen dat het gebeurt. Zo werk je aan ontwikkeling van medewerkers en organisatie.

01

Voor ondernemers en directie


Van zorginstelling tot snelle groeier met een maakbedrijf; je krijgt allemaal te maken met de uitzondering op de regel. Wij weten hoe je HR-processen inricht en beleid maakt. Zo kan je aan de voorkant duidelijkheid scheppen over werving, functioneren, vergoedingen en allerlei zaken die voor je medewerker het verschil maken.

02

Voor HRM-ers, P&O-ers en éénpitters


Binnen het MKB, zorg of stichting de enige HRM-er in je organisatie? En heb je geregeld casussen dat je graag even wil sparren met een gelijkwaardige HR-adviseur? Wij denken en werken mee in allerlei vraagstukken. Soms heb je 'gewoon' behoefte aan iets meer capaciteit of deskundigheid aan je bureau. Zullen we even sparren?

03

Voor projecten, tijdelijke ondersteuning en beleid


Een functioneel HR-handboek opstellen, weten of je medewerkers tevreden zijn of dit jaar wél de voortgangsgesprekken voeren zoals het hoort. Wij weten waar je kunt beginnen om de lijnen te trekken. En soms overvalt je een casus. Bij disfunctioneren, verzuim of een onderbuikgevoel bij een promotie. Dan kunnen wij snel (bij)schakelen!

Bij Bosch & Nagelhout zijn de personeelszaken goed geregeld

"Door de groei die we als bedrijf doormaken is het belangrijk om je bezig te houden met waar je goed in bent. En dat je ontlast wordt bij taken waar je eigenlijk geen tijd voor hebt."

Effectief aan de slag met personeelszaken?

Start vandaag nog met onze kennis en ervaring.


Iedere vraag heeft een verhaal. Juist als het gaat om behoud van medewerkers. Want dat is de waarde van goed werkgeverschap en professionele personeelszorg. Het geeft geen reden om bij een ander te gaan werken. Wij komen graag in gesprek om te horen hoe wij van betekenis kunnen zijn.