Teamcultuur, beter samenwerken en communiceren

Zin om gewoon eens vrijblijvend te praten?

Jullie hebben als team met elkaar een duidelijke missie en visie besproken. In de praktijk zie je het in je team niet terug.

En als jullie dingen afspreken zegt men het ermee eens te zijn, maar het komt niet tot daden. In jouw team wil je werk maken van een professionele cultuur. Wat kan je doen?

Wij begeleiden jou en je team
in de ontwikkeling naar een taakvolwassen team

Een team dat verantwoordelijkheid heeft, dat verantwoordelijkheid krijgt en dat verantwoording aflegt. Neem contact op met Eppie Klein of Karin van de Weerd voor een eerste kennismaking.

Organisatieonderzoek

Hoe kan je je medewerkers aanspreken op hun verantwoordelijkheid? Waarom durven jouw mensen elkaar niet aan te spreken op hun gedrag? Soms kun je als organisatie een blinde vlek hebben. Of je merkt dat er een gevoel van onveiligheid is. Of je hebt het gevoel dat er iets in het team niet klopt, maar je kunt er niet de vinger op leggen. Dan is er behoefte aan een objectief beeld en doen wij graag onderzoek.

ECM is effectief en ervaren in organisatieonderzoek. In hoofdlijnen bestaat een organisatieonderzoek uit een analyse van de interne actualiteit en het externe perspectief van de organisatie. Daarin onderscheiden wij vaak drie onderdelen:

# Het welbevinden van de medewerkers
# De ervaringen van ouders, leerlingen, collega’s ​​​​​​​of andere betrokkenen

# De rolverdeling naar taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
​​​​​​​binnen de aanwezige functies en de vervulling ervan

Praktisch gezegd, we
gaan aan de slag met het interviewen van de betrokken personen, waarmee we de visie van de verschillende partijen in kaart brengen

Daarbij wordt een schets of vlekkenplan opgeleverd van de huidige situatie en de omgeving. Uit het onderzoek vloeit een rapport voort met aanbevelingen. In een af te spreken traject werken we aan de teamcultuur in jouw team en buigen we de cultuur om naar een professionele cultuur. Uiteraard geven wij ook een advies en werken wij graag mee aan de implementatie: hoe krijg je jouw team mee in de ontwikkeling die in gang gezet moet worden? Op welke manier maak je van de ontwikkeling een verbetering?

Ontwikkel als organisatie

Ga aan de slag met uw organisatie en medewerkers. Met ECM transformeren wij organisaties, om klaar te zijn voor de toekomst. Vaak volgt dit uit een organisatieonderzoek. Met onze ervaring in leidinggevende posities worden veranderingen in de (school)organisatie door ons begeleid. We hebben daarbij aandacht voor zowel de zakelijke als de zachte kant van de organisatie. We werken zorgvuldig en resultaatgericht en kijken verder dan alleen de verandering.

Ben je benieuwd naar onze aanpak? Neem gewoon eens vrijblijvend contact op met Eppie of Marien Klein. ​​​​​​​We vertellen je graag meer!