Stel je vraag via WhatsApp

Onderwijs

Een hart voor onderwijs. Zo omschrijven wij onze missie. Maak kennis met onze activiteiten binnen het onderwijs.

Schoolleidersregister

Groei en ontwikkel met de geaccrediteerde modules van ECM dialoog! Lees verder over de formele en informele leerroutes. 

Coaching

Coaching is een brede term, een containerbegrip. Daarom vertellen we graag wat meer over de visie waaruit we werken.

Interim management

Vanuit onze ervaring en expertise helpen wij op interim-basis diverse onderwijsinstellingen. Graag vertellen wij wat meer over onze werkwijze.

Onze activiteiten in het

Onderwijs

Wij helpen, omdat mensen de organisatie maken. Met een hart voor onderwijs.

Deze missie motiveert ons, zowel in het onderwijs als in het bedrijfsleven. ECM dialoog is een organisatieadviesbureau dat zich richt op de ‘zachte kant’ van organisaties, op het gebied van Educatie, Coaching en Management.

Sinds 2007 helpen wij mens en organisatie. In het werken en denken staat het Rijnlands model centraal. Wij zijn een netwerkorganisatie, waar iedereen doet waar hij of zij goed in is. Wie het weet, mag het zeggen. In onze netwerkorganisatie is een schaduwmanager gebruikelijk. Deze schaduwmanager is er altijd als een klankbord, raadgever en ervaringsdeskundige. Zo verbeteren we de kwaliteit en deskundigheid in een project en van de projecteigenaar. Dat geeft ons én jou vertrouwen.

Op deze website komen onze kernkwaliteiten Educatie, Coaching en Management één voor één aan bod. Deze kernkwaliteiten zetten we breed in, zowel in het onderwijs als in het bedrijfsleven en het openbaar bestuur.

Maak op deze pagina kennis met onze activiteiten binnen het onderwijs, naast de activiteiten coaching, interim-management en het Schoolleidersregister.

Educatie

Binnen het onderwijs

ECM dialoog biedt voor 4 van de 7 professionaliseringsthema’s een module aan.

1. Wie ben ik als leider? (Professionaliseringsthema 1: persoonlijk leiderschap)

2. Regie en strategie in het onderwijs (Professionaliseringsthema 2: regie en strategie)

3. Consistentie van kwaliteit (Professionaliseringsthema 3: kennis- en kwaliteitsontwikkeling)

4. Veranderen, waarom zou ik? (Professionaliseringsthema 6: leidinggeven aan verandering)

Het Schoolleidersregister PO erkent het certificaat van deze modules. Bovenaan deze pagina, via ‘Meer info’ bij het Schoolleidersregister, kunt u meer informatie vinden over de modules.

Naast de modules voor het schoolleidersregister zetten we onze kennis ook breder in. We organiseren regelmatig workshops over onderwerpen op het gebied van coaching en leiderschap. Hierin leveren we graag maatwerk. Timemanagement en Vergaderen zijn onderwerpen die we standaard aanbieden. 

Bestuur- en managementadvies

binnen het onderwijs

Wat worden de strategische doelen voor de komende drie tot vijf jaar? Waarop stuurt het bestuur en ziet de Raad van Toezicht toe? Hoe rapporteren we?

Zo maar enkele vragen die spelen bij bestuurders en toezichthouders. Wij helpen met het besturen op hoofdlijnen, het creëren van kaders en het bieden van ruimte voor de invulling.

Bestuur en toezicht

In de afgelopen jaren hebben wij binnen het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven gezien hoe bestuur en toezichthouders zich kunnen ontwikkelen. We geven bijvoorbeeld advies en ondersteuning bij de invoering van Good Governance (goed bestuur). Goed bestuur en toezicht zorgt voor transparantie binnen de organisatie en is daarom erg belangrijk.

Ook coachen we bestuurders en toezichthouders graag persoonlijk op verschillende vlakken.

Investering

Voor elke opdracht maken we een maatwerkofferte. We schatten in hoeveel uur we denken nodig te hebben. Dit uurtarief is afhankelijk van de duur en de inhoud van de opdracht. We hanteren een uurtarief tussen €78,- en €104,- per uur (excl. BTW).

Organisatieonderzoek

Binnen het onderwijs

Soms kun je als organisatie een blinde vlek hebben. Of je merkt dat er een gevoel van onveiligheid is. Of je hebt het gevoel dat er iets in het team niet klopt, maar je kunt er niet de vinger achter krijgen. Dan is er behoefte aan een objectief beeld en doen wij graag onderzoek.

In jouw organisatie doen we graag onderzoek. We kijken bijvoorbeeld naar:

– Het welbevinden van de medewerkers;

– De ervaringen van ouders, leerlingen, collega’s of andere (interne of externe) betrokkenen.

– De rolverdeling naar taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de aanwezige functies en de vervulling van die functies.

Werkwijze

We doen dit door bijvoorbeeld interviews af te nemen met alle betrokken personen. We willen graag de visie van de verschillende partijen in kaart brengen. Ook leveren we een schets op van de huidige situatie en de omgeving. Van te voren stemmen we af wat het gewenste resultaat is. We kunnen namelijk ook een verbeteradvies geven, interventies voorstellen en deze uitvoeren.

Verandermanagement

binnen het onderwijs

Van iedere verandering een verbetering maken. Dat is ons streven in het effectief leiden van veranderingsprocessen. Rondom verandering is het voor (school)organisaties niet meer de vraag ‘hoe krijg ik ze mee?’, maar ‘hoe houd ik ze in beweging?’.

Met onze ervaring in leidinggevende posities worden veranderingen in je (school)organisatie door ons begeleid. We hebben daarbij aandacht voor zowel de zakelijke als de zachte kant van je organisatie. We werken zorgvuldig en resultaatgericht en kijken verder dan alleen de verandering.

Wij gaan op zoek naar de vraag achter de vraag!

Talentenpool

Binnen het onderwijs

Wij helpen.. Niet alleen in complexe situaties of in de strategische vraagstukken. Ook bij jouw vraagstuk voor de korte termijn: Wie staat er morgen voor de klas?

Met onze talentenpool organiseren wij de vervanging binnen jouw school. Zonder dat je vastzit aan arbeidscontracten. Leerkrachten en  onderwijsassistenten zetten via de vervangingspool hun talenten in. Wij leveren maatwerk door voor iedere klas professionele invallers te organiseren. Het werven van deze talenten doen we onder andere met ons eigen platform WerkMetTalent. Talenten met een hart voor onderwijs.

Meer weten over onze dienstverlening? Of een voorstel ontvangen?

Bel voor meer informatie of een offerte met Marien Klein (organisatieadviseur) op 0525 661 697 of mail naar m.klein@ecmdialoog.nl

Neem contact op

Marien Klein

Marien Klein

Organisatieadviseur