Coaching

Coaching is een brede term, een containerbegrip. Daarom vertellen we op deze pagina graag wat meer over de visie waaruit we werken. 

Persoonlijk

ECM dialoog biedt persoonlijke coaching aan voor leidinggevenden en professionals, zowel in het onderwijs en het bedrijfsleven. 

Team

Het begint met veiligheid en vertrouwen, ook in de context van een organisatie, een team of een bestuur. Dan kijken we verder dan de algemene belangen. 

Mediation

Soms is een conflict helaas onvermijdelijk. We gaan dan graag met de verschillende partijen in gesprek om samen tot een oplossing te komen.

Het ‘VORK-model’ als methode

In de persoonlijke coachingsbijeenkomsten staat het coaching model ‘De Vork’ van Rudy Vandamme centraal. Het coachen bestaat uit een viertal sporen voor zinvolle duurzame ontwikkeling:

projectresultaten bereiken,

zelfsturing bevorderen,

identiteit in beeld brengen en

een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het geheel.

Door te leren werken met deze specifieke methode, hopen wij de coachee zelfvertrouwen te geven om complexe situaties op een overzichtelijke manier in kaart te brengen. Vaak bestaat een coachingstraject uit drie tot vijf bijeenkomsten.

Persoonlijke coaching

ECM dialoog biedt persoonlijke coaching aan voor ondernemers, medewerkers en leiding gevenden.

Coaching is een brede term, een containerbegrip. Daarom vertellen we graag wat meer over de visie waaruit we werken. In onze coaching staat jouw eigen verantwoordelijkheid centraal. We laten ons inspireren door het ‘socratisch gesprek’. In deze gespreksvorm gaat het om redelijk beargumenteren. Voor emoties is ruimte, maar deze hoeven geen rol te spelen in het gesprek. 

Zo brengt coaching je nieuwe ervaringen en inzichten in je eigen gedrag en drijfveren. Dan kun je op zoek naar oplossingen, bijvoorbeeld je werk anders organiseren, of bepaalde competenties ontwikkelen. Op een andere manier samenwerken met je collega’s, of misschien zelfs wel een baan zoeken die beter bij je past. 

Hoe dan ook, we willen graag met je in gesprek blijven en je hierbij begeleiden. Zodat je weer energie krijgt van je werk!

Een aantal van onze coaches is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Dat betekent dat kwaliteit voorop staat en dat we integer en professioneel werken. 

Teamcoaching

Ook in de context van een organisatie, een team of een bestuur kijken we niet alleen naar de algemene belangen. Volgens het pinguïnprincipe is er aandacht voor de binnenkant en de buitenkant van de organisatie en worden ‘temperatuurverschillen’ gemeten. Iedereen wordt gehoord. Een individu gedraagt zich in een team namelijk ook heel anders dan in individuele gesprekken. 

Vervolgens duiken we met het team in het bestaansrecht en de organisatiecultuur. Dan komen onderwerpen als samenwerking en processen naar boven. Teambuilding en vertrouwen zijn bij het coachen van teams onmisbare elementen. We werken dan ook wel samen met HUMUS en creëren samen een waardevolle outdoorbeleving. We hebben al veel mooie veranderingen in teams gezien en gaan een uitdaging niet snel uit de weg!

Mediation

Soms is een conflict helaas onvermijdelijk. We gaan dan graag met de verschillende partijen in gesprek om samen tot een oplossing te komen. 

Een voorbeeld is een onderwijsgroep die de arbeidsovereenkomst met een van hun medewerkers wil ontbinden. Oplossingsgerichte coaching en mediation is een vorm van conflicthantering die we hier toepassen. Een onafhankelijke neutrale derde begeleidt de partijen. Het doel is om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en optimale oplossing van het conflict te komen.