Jaarwisseling 2019 – 2020

Een goede jaarwisseling gewenst en vanaf D.V. donderdag 2 januari 2020 helpen wij u graag weer verder!

Telefoonstoring

Op dit moment is er een internet storing. De storing doet zich voor in een datacenter. Er wordt momenteel met man en macht gewerkt aan een oplossing door leveranciers.

Wilt u een urgente vervangingsvraag voor de Talentenpool doorgeven? Bel dan 06-49938585.

Kom langs op de Familiedagen in Gorinchem!

Het team van ECM dialoog (WerkMetTalent) staat weer op de Familiedagen! Dit najaar worden de Familiedagen georganiseerd in Evenementenhal Gorinchem!

Van harte welkom op D.V. 22, 23 & 24 oktober 2019!

Even kennismaken? Kom langs bij stand E113!

Toegangskaarten kunt u bestellen via onderstaande knop. Gebruik de volgende speciale online kortingscode voor 20% korting: ECMFD1019

Wij zien je graag op de Familiedagen!

ECM dialoog brengt advies uit aan Onderwijsraad

De betekenis van de vrijheid van onderwijs voor onze tijd

In de Grondwet is Artikel 23 opgenomen. Hierin is verankerd dat het bijzonder onderwijs gelijkgesteld is aan het openbaar onderwijs. Door diverse mensen in de regering en in de volksvertegenwoordiging wordt gevraagd of het niet moet worden aangepast. Aanleiding hiervoor is dat verbanden worden vermoed tussen de hoeveelheid richtingen in het onderwijs en de kwaliteit van het onderwijs. Moet de overheid niet meer verantwoordelijkheid naar zich toe trekken om een betere onderwijskwaliteit te waarborgen? Daarnaast circuleert de opvatting dat onderwijs vanuit een eigen richting ervoor zorgt dat men zich isoleert t.o.v. bevolkingsgroepen van een andere richting, ook wel segregatie genoemd. Ook vraagt men zich af wat krimp van het aantal leerlingen betekent voor deze diversiteit.

De Onderwijsraad adviseert de overheid m.b.t. zaken die het onderwijs aangaan. De Onderwijsraad wil een advies geven over de betekenis van de vrijheid van onderwijs voor onze huidige tijd.

Dit kan betekenen dat Artikel 23 aangepast gaat worden. Nu is aanpassing op zichzelf niet verkeerd. Aanpassing kán echter betekenen dat er getornd wordt aan zaken die van levensbelang zijn voor het christelijk onderwijs. Wát bijvoorbeeld als de overheid meer invloed wil hebben op de inhoud van het onderwijs? Denk bijvoorbeeld aan de recente bemoeienis van de minister met de herziening van de canon van Nederland. Het is daarom belangrijk dat het christelijk onderwijs input aanlevert bij de Onderwijsraad waarin de waarde van Artikel 23 in de huidige vorm wordt aangegeven. De Onderwijsraad heeft om die input gevraagd en wil die meewegen in het te geven advies. Hieronder een poging daartoe. En tegelijk een oproep om van deze mogelijkheid gebruik te maken!

a. De relatie tussen vrijheid van onderwijs en onderwijskwaliteit

De vrijheid van onderwijs is niet strijdig met de onderwijskwaliteit. Sterker, hoe meer de identiteit van de leraar overeenkomt met de identiteit van de school, hoe meer die leraar zich betrokken weet op de kwaliteit die hij biedt. De identiteit van de christen-leraar verlangt van hem om kwalitatief goed onderwijs te geven. Zijn identiteit stempelt zijn visie op goed onderwijs en zijn ambitie om daaraan gestalte te geven. Hoe dichter men bij deze ambitie blijft, hoe beter dit onderwijs wordt.

De onderwijskwaliteit is gebaat bij de vrijheid van onderwijs. Omgekeerd zal beperking van die vrijheid niet resulteren in een betere onderwijskwaliteit. In het huidige artikel 23 van de Grondwet wordt voldoende gezegd over het voldoen aan de deugdelijkheidseisen en het waarborgen daarvan via wetgeving.

b. De relatie tussen vrijheid van onderwijs en sociale cohesie

De diversiteit aan bevolkingsgroepen is een gegeven in onze maatschappij. Het is een feit dat in sommige gebieden grotere aantallen mensen met dezelfde achtergrond wonen. Elders kan deze verhouding heel anders zijn. In de huidige wetgeving wordt voldoende geanticipeerd op deze verschillende verhoudingen.

De vrijheid om het onderwijs in te richten volgens de eigen levensovertuiging is niet per definitie strijdig met de bevordering van onderlinge verbondenheid (sociale cohesie) in de samenleving, evenmin als minder vrijheid van onderwijs die zou bevorderen. Mensen zullen zich meer geaccepteerd voelen, als zij hun kinderen onderwijs kunnen laten krijgen op een school van gelijke identiteit en zullen zich daarom minder snel afzetten tegenover anderen.

Sociale cohesie is gerelateerd aan de verbinding die men voelt met de school van eigen keuze, wat binnen het christelijk onderwijs blijkt uit de grote ouderbetrokkenheid die van eminent belang is voor positieve ontwikkeling van het kind.

Goed onderwijs betekent ook dat er werk gemaakt wordt van onderwijs en vorming in burgerschap. Doceren over en vanuit de Bijbel biedt veel en rijke kansen om met leerlingen in gesprek te gaan over de wereld om hen heen. Kennisname van andere culturen behoort daartoe én leert de mens eráchter zien en als mens waarderen. Dit betekent niet dat onze kinderen geen inhoudelijke input mogen krijgen om een eigen mening te vormen en te verwoorden. Dit raakt het recht op vrijheid van meningsuiting. Kinderen leren elkaar te bevragen op basis van feiten en niet op basis van stigma’s.

Goed onderwijs, zeker dat vanuit de eigen identiteit, zal juist bevorderend werken voor de sociale cohesie in de samenleving.

c. De relatie tussen vrijheid van onderwijs en de segregatie in het onderwijs

Een hypothese in onze seculiere maatschappij is, dat de vrijheid om eigen scholen te stichten de segregatie, het isolement, bevordert. Op het eerste gezicht een open deur. De vraag is echter of de veelheid aan keuzemogelijkheden voor scholen op zichzelf de segregatie bevordert.

Eén van de functies van scholen is de integratiefunctie. Onderwijs draagt bij aan de vorming van een minimaal begrip en acceptatiegraad van verschillende bevolkingscategorieën voor elkaar. De kerndoelen van het primair onderwijs vermelden de doelen. Dus: niet de veelheid aan keuzemogelijkheden bevordert de segregatie, maar de wijze waarop scholen uitvoering geven aan de integratiefunctie is bepalend voor de mate ervan.

In de media overgenomen: https://www.rd.nl/opinie/beperk-vrijheid-van-onderwijs-niet

Henk van der Lingen

Teamleider en adviseur Onderwijs

Openingstijden zomervakantie 2019

Op woensdag 17 juli hebben wij weer onze jaarlijkse Rijnlanddag. Op die dag zijn wij dan ook niet bereikbaar.

Van zaterdag 3 augustus tot en met zaterdag 10 augustus is ons kantoor gesloten.

Inspiratieproeverij: een prachtige dag!

Op woensdag 22 mei vond de inspiratieproeverij plaats. Met de overname van WerkMetTalent (WMT) en het verkrijgen van de FD Gazellen award groeit en bloeit ECM dialoog. Dit hebben we samen met veel van onze relaties gevierd. Herman Zondag van AFAS Software vertelde het cultuurverhaal wat zich in zijn organisatie afspeelt. Met wijze lessen en ontluikende verhalen nam hij ons mee in de dagelijkse praktijk.

Geïnspireerd door de presentatie van Herman Zondag gingen we aan de netwerkborrel. Ondertussen verzorgde Frank van Steeg samen met zijn collega’s een heerlijk proeverijdiner. Ter plekke bereidde hij diverse gerechten uit verschillende culturen. Dit alles onder een prachtige blauwe lucht maakte deze dag tot een waar feest.

De samenwerking met het Hoornbeeck College maakte deze bijeenkomst compleet. Vanuit de locatie Kampen hebben vier student-gastvrouwen ons fantastisch bediend. Deze activiteit paste voor hen helemaal bij het thema ‘groeien en bloeien’.

Eppie Klein informateur bij waterschap

Eppie Klein gaat bij waterschap Scheldestromen aan de slag als informateur. Hij zal onderzoeken welke partijen een nieuw dagelijks bestuur kunnen vormen.

De informateur praat de komende tijd met alle tien fracties, om te horen hoe zij tegen de nieuwe bestuursperiode aankijken en hoe zij een nieuw dagelijks bestuur voor zich zien. Onderwerpen die daarbij zeker aan de orde komen zijn de schuldenlast van honderden miljoenen, de kerntaken van het waterschap en hoe om te gaan met het klimaat. Deze thema’s komen later terug in het nieuwe bestuursprogramma. 

Bron: PZC |https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/eppie-klein-sgp-informateur-bij-waterschap~ae9fa2de/

Nieuws! ECM dialoog breidt uit met overname WerkMetTalent

Met ingang van het nieuwe kalenderjaar neemt ECM dialoog de website en de dienstverlening van WerkMetTalent.nl over. WerkMetTalent is het online platform, dat zich richt op vraag en aanbod van werk in de christelijk-reformatorische achterban. De overname is voor het organisatieadviesbureau uit Elburg een waardevolle uitbreiding.

Het platform WerkMetTalent is de doorontwikkelde site van RefoJobs. Sinds het ontstaan uit RefoJobs is WerkMetTalent professioneel platform geworden. De publicatie van de wekelijkse banenladder maakte WerkMetTalent bekend. Het platform werkt onder meer samen met de RMU en het CIP; het heeft met de banenladder een vaste plek in diverse media.

Vacatureplaatsingen op WerkMetTalent hebben hierdoor een zéér groot bereik binnen de christelijk-reformatorische achterban. Dagelijks bezoeken honderden mensen het platform op zoek naar een nieuwe of de eerste baan.

Complementair

In september 2018 ontstonden de overnamegesprekken tussen Jobfish en ECM dialoog. Deze hebben geleid tot de overname van WerkMetTalent. Eigenaars van beide organisaties onderhouden al enkele jaren prettig contact.

ECM dialoog is gevestigd in Elburg en werd in 2007 opgericht door Eppie Klein. De organisatie richt zich op managementadvies, coaching en HRM-dienstverlening, waarbinnen Werving & Selectie een belangrijk onderdeel vormt. Met het online platform kan ECM dialoog een waardevol aanvullend instrument in de Werving & Selectie bieden.

Uitbreiding

Met de uitbreiding en overname kan ECM dialoog haar bestaande relaties nog beter van dienst zijn. Eppie Klein: “In de huidige arbeidsmarkt is een advertentie in de krant niet meer genoeg om een vacature vervuld te krijgen. Daar is écht meer voor nodig. WerkMetTalent is daarmee een prachtig medium als onderdeel in de arbeidsmarktcommunicatie. Of, mooi uitgedrukt: de employer branding.”

Eigenaar van het platform, Wijnand Voogdt, is blij met de warme overdracht en de voortzetting van WerkMetTalent: “Door de aanwezige expertise bij ECM dialoog zet WerkMetTalent opnieuw een stap vooruit in professionaliteit. We zijn er van overtuigd dat WerkMetTalent bij ECM dialoog in goede handen is. Te meer omdat het christelijke – reformatorische karakter van WerkMetTalent naadloos aansluit bij de identiteit van het team als cultuurdrager van ECM dialoog.”

Inspiratie, groeien en bloeien

ECM dialoog heeft de afgelopen drie jaar een flinke groei doorgemaakt. Het team van ECM dialoog bestaat inmiddels uit 9 vaste medewerkers en meer dan 70 medewerkers die vanuit de Talentenpool op interim-basis actief zijn bij een groot aantal organisaties in heel Nederland. Dat feit werd onlangs bekroond met de FD Gazellen 2018 award. Deze groei vergt een continue ontwikkeling van dienstenaanbod en professionaliteit.

De komende jaren verwacht ECM dialoog deze groei door te zetten, de uitbreiding met het platform WerkMetTalent zal daar zeker aan bijdragen. Marien Klein: “Er liggen mooie uitdagingen en kansen waarmee we onze relaties en de relaties van WerkMetTalent kunnen helpen. Online was de zichtbaarheid van ECM dialoog minder groot; dat wordt dankzij de uitbreiding met WerkMetTalent anders! Met het platform WerkMetTalent krijgt ons enthousiaste team een uitdagende stimulans. We gaan nieuwe stappen zetten en onbenutte kansen in het recruitment binnen de christelijke – reformatorische georiënteerde organisaties en bedrijven benutten.”

Pers en contact

Marien Klein
m.klein@ecmdialoog.nl
0525 661 697