Docenten, scholieren en ouders, wat kunnen wij voor jullie doen?

Dat we momenteel in onzekere tijden leven, dat staat vast. Ook het middelbaar onderwijs ontloopt de gevolgen van het coronavirus (COVID-19) niet. Wij geven je een overzicht van de maatregelen die 24 maart gecommuniceerd zijn door minister Slob.

De maatregelen:

 • Het centraal examen voor scholieren van de middelbare school gaan niet door;
 • Op basis van de schoolexamens zullen scholen besluiten of een leerling geslaagd is;
 • Er volgt nog meer informatie over de nieuwe zak-slaagregeling en herkansingen;
 • Scholen hebben tot juni de tijd om de schoolexamens goed en veilig te organiseren en af te ronden;
 • De maatregelen gelden ook voor het volwassenenonderwijs (vavo);
 • Praktische en digitale examens in het vmbo komen te vervallen;
 • De staatsexamens (voor bijvoorbeeld leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs) die half juni gepland staan gaan vooralsnog door;
 • De aanmeldingsdeadlines voor vervolgstudies zijn een maand opgeschoven. Voor het mbo geldt nu 1 mei en voor hbo/wo geldt 1 juni;
 • Scholieren ontvangen ondanks de maatregelen een volwaardig diploma.

Docenten, scholieren en ouders, wij leven met jullie mee! Wat kunnen wij voor jullie doen? Wij staan voor jullie klaar, want wij helpen.

In alle hectiek…

Schoolleiders, u staat er in deze hectische tijd niet alleen voor. Wij denken graag met u mee!

Heeft u al nagedacht over:

 • Het meenemen van de medezeggenschapsraad in de genomen maatregelen?
 • Wie u kan vervangen als u ziek wordt?
 • Of uw herregistratie in de knel komt en wat u daartegen kan doen?
 • Wat u kan doen tegen inbraak nu de scholen (lang) leeg staan?

Wij geven u graag tips en uiteraard staan wij voor u klaar!

Bore-out: ziek van verveling!

Burn-out kennen we allemaal. Volledige uitputting door grote werkdruk en stress. De tegenhanger is bore-out: ziek van verveling op het werk! Hoor je minder over, maar is zeker actueel.

Symptomen bore-out

Bore-out is een neerwaartse spiraal. De verveling slaat toe en je hebt weinig plezier en interesse in je werk. Je zoekt afleiding door extra vaak Facebook te checken en de nieuwspagina’s te lezen. Je krijgt uitstelgedrag en doet naar de wereld om je heen alsof je het druk hebt en met veel voldoening je werk doet. En ‘doen alsof’ kost veel energie.

Oorzaken bore-out

Een bore-out kan ontstaan door verschillende oorzaken zoals:

 • te weinig werk
 • veel routinematig werk
 • te weinig uitdaging
 • te weinig verantwoordelijkheid
 • te weinig zelfvertrouwen

Het gevolg

Je zelfbeeld en zelfvertrouwen wordt flink aangetast en het geeft je een gevoel van schaamte en waardeloosheid. Op termijn kan deze neerwaartse spiraal leiden tot vermoeidheid, snel geïrriteerd zijn, slapeloosheid, piekeren en zelfs een depressie.

Eenzaam in je bore-out

Het is vaak heel lastig om uit deze vicieuze cirkel te stappen. Want zeggen tegen je werkgever dat je je verveelt, doe je niet zo maar.  En iets nieuws oppakken, daar zie je tegenop. Je bent bang dat je dat toch niet gaat lukken. Je kunt er jarenlang in gevangen zitten en je eenzaam voelen. Je begint steeds meer te balen van jezelf. Het begint sluimerend, juist als je de ambitie hebt waardevol werk te doen.

En nu?

Wil jij met hernieuwde energie aan de slag? Of gewoon eens sparren waar jij in vast loopt?

Wij begrijpen waar je in zit en nodigen je uit voor een gesprek met een van onze coaches waarmee je (in vertrouwen) je verhaal kunt delen. Samen gaan we daarna kijken naar de mogelijkheden.

Ben jij klaar met vervelen en wil je weer werken met plezier en voldoening? Neem contact op via 0525-661697 voor een vrijblijvende kennismaking.

Wat zit je haar leuk! | Nationale Complimentendag

Zondag 1 maart is het Nationale Complimentendag! Een compliment geven, we weten allemaal hoe belangrijk dat is. Want wat je positieve aandacht geeft, dat groeit. Als ouder of leerkracht weet je dat het geven van een compliment aan een kind belangrijk is. Het kind zal zich daardoor goed over zichzelf voelen en het draagt bij aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.

Basisbehoefte: erkenning

Dat geldt zeker ook als we volwassen zijn. Ieder mens heeft behoefte aan erkenning en waardering. Sterker nog; het is een van onze basisbehoeften waarvoor we elke dag ons bed uitkomen. Verbinden maken met mensen om ons heen. Te weten geliefd te zijn en ergens bij te horen.

Een welgemeend compliment is waardevol en duurzaam. Ga maar eens na; een compliment van misschien al jaren terug vergeet je niet. Het geeft je een fijn en goed gevoel.

Complimenten geven…vaak geen basisgedrag

Toch blijkt in de praktijk dat het geven van een compliment vaak niet in ons standaard repertoire zit.. Waarom anders een Nationale Complimentendag? Zit onze nuchtere Hollandse aard misschien in de weg? Doe maar normaal dan doe je al gek genoeg, is immers een welbekend motto.

Complimenten… de basis voor meer werkplezier

Als we geneigd zijn om onze aandacht vooral te richten op wat niet goed gaat of wat beter kan, dan verdwijnt het geven van complimenten al snel naar de achtergrond. Terwijl het zo belangrijk is. Uit onderzoek van Effectory blijkt dat werkplezier, betrokkenheid en bevlogenheid voor een belangrijk deel wordt bepaald door erkenning en waardering.

Ontbreekt dat? Dan zijn medewerkers veel eerder geneigd elders een baan te zoeken. Ook wordt de werksfeer vaak minder positief beoordeeld en ervaren medewerkers minder binding.

Het basisrecept:

Die Nationale Complimentendag is dus zo gek nog niet. Het stimuleert je om eens stil te staan bij je eigen ‘complimentengedrag’. Wil jij het complimenten en waardering geven meer eigen maken? Het recept is eigenlijk heel simpel en een kwestie van oefenen:

 • Train jezelf om elke dag een moment stil te staan bij wat goed gaat en merk het positieve in de ander op.
 • Maak wat je opmerkt zo concreet mogelijk en benoem dat.
 • Vermijd lange zinnen en een complimenten die verpakt zijn in een vraag. Bijvoorbeeld heb je een nieuwe jas? Veel beter is: Wat heb je een leuke jas!
 • Zeg iets wat je echt meent. De ontvanger heeft al gauw door of dit uit je hart komt of een dubbele bodem heeft.
 • Kijk iemand aan als je een compliment geeft. De ander voelt zich door jou gezien en dat maakt het compliment krachtiger.
 • Ontvang jij zelf een compliment? Zeg ‘dank je wel’ en omarm zonder het te bagatelliseren.

En het leuke is; complimenten geven kost je niks en uitdelen geeft ook nog eens goed gevoel! Gewoon doen dus..

Modules schoolleidersregister

Ook dit jaar verzorgen wij weer diverse interessante modules voor (school)leiders. Deze modules zijn geaccrediteerd door het schoolleidersregister. Bij ons kunt u zich herregistreren middels de formele en de informele leerroutes. Meer informatie, inschrijven, u vindt het allemaal op onze schoolleidersregister pagina.

Jaarwisseling 2019 – 2020

Een goede jaarwisseling gewenst en vanaf D.V. donderdag 2 januari 2020 helpen wij u graag weer verder!

Telefoonstoring

Op dit moment is er een internet storing. De storing doet zich voor in een datacenter. Er wordt momenteel met man en macht gewerkt aan een oplossing door leveranciers.

Wilt u een urgente vervangingsvraag voor de Talentenpool doorgeven? Bel dan 06-49938585.

Kom langs op de Familiedagen in Gorinchem!

Het team van ECM dialoog (WerkMetTalent) staat weer op de Familiedagen! Dit najaar worden de Familiedagen georganiseerd in Evenementenhal Gorinchem!

Van harte welkom op D.V. 22, 23 & 24 oktober 2019!

Even kennismaken? Kom langs bij stand E113!

Toegangskaarten kunt u bestellen via onderstaande knop. Gebruik de volgende speciale online kortingscode voor 20% korting: ECMFD1019

Wij zien je graag op de Familiedagen!

ECM dialoog brengt advies uit aan Onderwijsraad

De betekenis van de vrijheid van onderwijs voor onze tijd

In de Grondwet is Artikel 23 opgenomen. Hierin is verankerd dat het bijzonder onderwijs gelijkgesteld is aan het openbaar onderwijs. Door diverse mensen in de regering en in de volksvertegenwoordiging wordt gevraagd of het niet moet worden aangepast. Aanleiding hiervoor is dat verbanden worden vermoed tussen de hoeveelheid richtingen in het onderwijs en de kwaliteit van het onderwijs. Moet de overheid niet meer verantwoordelijkheid naar zich toe trekken om een betere onderwijskwaliteit te waarborgen? Daarnaast circuleert de opvatting dat onderwijs vanuit een eigen richting ervoor zorgt dat men zich isoleert t.o.v. bevolkingsgroepen van een andere richting, ook wel segregatie genoemd. Ook vraagt men zich af wat krimp van het aantal leerlingen betekent voor deze diversiteit.

De Onderwijsraad adviseert de overheid m.b.t. zaken die het onderwijs aangaan. De Onderwijsraad wil een advies geven over de betekenis van de vrijheid van onderwijs voor onze huidige tijd.

Dit kan betekenen dat Artikel 23 aangepast gaat worden. Nu is aanpassing op zichzelf niet verkeerd. Aanpassing kán echter betekenen dat er getornd wordt aan zaken die van levensbelang zijn voor het christelijk onderwijs. Wát bijvoorbeeld als de overheid meer invloed wil hebben op de inhoud van het onderwijs? Denk bijvoorbeeld aan de recente bemoeienis van de minister met de herziening van de canon van Nederland. Het is daarom belangrijk dat het christelijk onderwijs input aanlevert bij de Onderwijsraad waarin de waarde van Artikel 23 in de huidige vorm wordt aangegeven. De Onderwijsraad heeft om die input gevraagd en wil die meewegen in het te geven advies. Hieronder een poging daartoe. En tegelijk een oproep om van deze mogelijkheid gebruik te maken!

a. De relatie tussen vrijheid van onderwijs en onderwijskwaliteit

De vrijheid van onderwijs is niet strijdig met de onderwijskwaliteit. Sterker, hoe meer de identiteit van de leraar overeenkomt met de identiteit van de school, hoe meer die leraar zich betrokken weet op de kwaliteit die hij biedt. De identiteit van de christen-leraar verlangt van hem om kwalitatief goed onderwijs te geven. Zijn identiteit stempelt zijn visie op goed onderwijs en zijn ambitie om daaraan gestalte te geven. Hoe dichter men bij deze ambitie blijft, hoe beter dit onderwijs wordt.

De onderwijskwaliteit is gebaat bij de vrijheid van onderwijs. Omgekeerd zal beperking van die vrijheid niet resulteren in een betere onderwijskwaliteit. In het huidige artikel 23 van de Grondwet wordt voldoende gezegd over het voldoen aan de deugdelijkheidseisen en het waarborgen daarvan via wetgeving.

b. De relatie tussen vrijheid van onderwijs en sociale cohesie

De diversiteit aan bevolkingsgroepen is een gegeven in onze maatschappij. Het is een feit dat in sommige gebieden grotere aantallen mensen met dezelfde achtergrond wonen. Elders kan deze verhouding heel anders zijn. In de huidige wetgeving wordt voldoende geanticipeerd op deze verschillende verhoudingen.

De vrijheid om het onderwijs in te richten volgens de eigen levensovertuiging is niet per definitie strijdig met de bevordering van onderlinge verbondenheid (sociale cohesie) in de samenleving, evenmin als minder vrijheid van onderwijs die zou bevorderen. Mensen zullen zich meer geaccepteerd voelen, als zij hun kinderen onderwijs kunnen laten krijgen op een school van gelijke identiteit en zullen zich daarom minder snel afzetten tegenover anderen.

Sociale cohesie is gerelateerd aan de verbinding die men voelt met de school van eigen keuze, wat binnen het christelijk onderwijs blijkt uit de grote ouderbetrokkenheid die van eminent belang is voor positieve ontwikkeling van het kind.

Goed onderwijs betekent ook dat er werk gemaakt wordt van onderwijs en vorming in burgerschap. Doceren over en vanuit de Bijbel biedt veel en rijke kansen om met leerlingen in gesprek te gaan over de wereld om hen heen. Kennisname van andere culturen behoort daartoe én leert de mens eráchter zien en als mens waarderen. Dit betekent niet dat onze kinderen geen inhoudelijke input mogen krijgen om een eigen mening te vormen en te verwoorden. Dit raakt het recht op vrijheid van meningsuiting. Kinderen leren elkaar te bevragen op basis van feiten en niet op basis van stigma’s.

Goed onderwijs, zeker dat vanuit de eigen identiteit, zal juist bevorderend werken voor de sociale cohesie in de samenleving.

c. De relatie tussen vrijheid van onderwijs en de segregatie in het onderwijs

Een hypothese in onze seculiere maatschappij is, dat de vrijheid om eigen scholen te stichten de segregatie, het isolement, bevordert. Op het eerste gezicht een open deur. De vraag is echter of de veelheid aan keuzemogelijkheden voor scholen op zichzelf de segregatie bevordert.

Eén van de functies van scholen is de integratiefunctie. Onderwijs draagt bij aan de vorming van een minimaal begrip en acceptatiegraad van verschillende bevolkingscategorieën voor elkaar. De kerndoelen van het primair onderwijs vermelden de doelen. Dus: niet de veelheid aan keuzemogelijkheden bevordert de segregatie, maar de wijze waarop scholen uitvoering geven aan de integratiefunctie is bepalend voor de mate ervan.

In de media overgenomen: https://www.rd.nl/opinie/beperk-vrijheid-van-onderwijs-niet

Henk van der Lingen

Teamleider en adviseur Onderwijs