Flexibiliseren kan je leren!

Arbeidskrachten inzetten, alleen wanneer je ze nodig hebt. Dat klinkt als een droom van elke werkgever, maar flexibilisering is meer dan dat. Flexibele inzet van personeel kan op meerdere manieren. Aan de ene kant is het een mogelijkheid om de Multi-inzetbaarheid van je vaste personeel te vergroten. Aan de andere kant kan een kortdurend capaciteitsgebrek opgelost worden door tijdelijke krachten in te zetten. Dan zijn er nog meer opties. Flexibilisering geeft behalve de capaciteitsvoordelen ook uitdagingen op de werkvloer. Een van deze uitdagingen is: Welke gevolgen heeft het aantrekken van tijdelijke personeel op de betrokkenheid met de organisatiedoelstellingen en welke effecten heeft het op de organisatie identiteit?

Wie ben ik?

Mijn naam is Rick Olthuis. Ik ben 25 jaar oud en een geboren en getogen Hoge Enk’er. Momenteel doe ik mijn afstudeeronderzoek van de master HRM en Verandermanagement aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Door mee te denken over grote vraagstukken, is mij geleerd om wetenschap en praktijk samen te voegen. Dat is nodig om handreikingen en adviezen te kunnen geven die niet los staan van de werkelijkheid. Hieronder geef ik een korte beschrijving van mijn afstudeeronderzoek

Wat ga ik doen?

Ik ga de ervaring van de verschillende HR praktijken tussen flexibele en vaste arbeidskrachten bekijken en de effecten hiervan op de organisatie identiteit en de betrokkenheid van de medewerkers.

Het is van belang om te kijken naar alternatieven, met het huidige beleid zullen de personeelstekorten in 2030 oplopen tot 5.000 voltijd banen (Rijksoverheid, 2020). Daarom dient er gekeken te worden naar alternatieve oplossingen. Eén van de alternatieven valt binnen het spectrum van HRM.

HRM heeft te maken met de informatiedeling binnen het bedrijf, de kennisoverdracht onder collega’s. Welke kennis wordt gedeeld met flexibele arbeidskrachten? Hoe worden training en ontwikkelingsprogramma’s ingezet?  Daarbij zijn vormen van erkenning ook en instrument die HRM kan inzetten, maar hoe verschilt de ervaring van deze instrumenten tussen vaste en flexibele arbeidskrachten? Deze vragen ga ik proberen te beantwoorden in mijn afstudeeronderzoek.

Heeft u interesse om mee te werken aan dit onderzoek? Stuur dan een email naar rick@werkmettallent.nl

Werkstress: wat kan je doen als werknemer?

Voor velen was het wennen, volledig thuis. Een veel gehoorde reactie is; het heeft ook voordelen, want mijn reistijd valt weg. En dat is zeker waar, maar tegelijk is werk en privé nog minder gescheiden. Even een wasje doen en de kinderen van school halen, je kent het wel. Het tussendoor wat voor jezelf doen kan voor een soort schuldgevoel zorgen, waardoor je over werkdruk gaat zwijgen. Daarnaast kan ook de angst om het verlies van werk een rol spelen om werkstress en spanning liever niet bespreekbaar te maken. Als ik ga zeuren lig ik er als eerste uit…

Is werkdruk is iets wat we moeten vermijden? Nee zeker niet. Een beetje druk en hectiek ervaren veel mensen juist wel als prettig. De adrenaline zorgt ervoor dat we presteren en de werkweek moe maar voldaan afsluiten. Waar gaat het mis? Als de voldoening die je eerst had slaat om in stress. Je slaapt slechter, piekert en ervaart energieverlies. Ook kunnen er lichamelijke klachten kunnen optreden. Een wake-up call!

Oplopende werkdruk is niet de enige oorzaak van werkstress. Er kan ook sprake zijn van spanningen in het team, ongewenste omgangsvormen zoals roddelen en pesten, onzekerheid over de toekomst. Daarnaast speel ook de privésituatie en het karakter van de medewerker een rol bij het ervaren van werkstress.

Onze tips

 1. Zorg voor een gezonde leefstijl. Let op je voedingspatroon en zorg voor voldoende ontspanning.
 2. Dagelijks voldoende bewegen is belangrijk. Ga elke dag naar buiten. Een stappenteller kan je daarbij stimuleren. Frisse lucht is gezond en verruimt je brein.
 3. Hou een vast dagritme aan. De verleiding bij thuiswerken is, om later op te staan. Sta op vaste tijden op en ga ook op vaste tijden naar bed.
 4. Neem geregeld pauze. Loop even weg van je werkplek. Nog beter, maak een ommetje.
 5. Praat met anderen (collega’s, familie, vrienden) over wat je bezighoudt. Wat je moeilijk vindt. Deel ervaringen. Dat zorgt voor herkenning en verbinding.
 6. Richt je bewust op positieve dingen. Wat kunnen en hebben we nog wel?
 7. Merk je dat je slecht slaapt, veel piekert, vaker lichamelijke klachten als hoofdpijn, nekpijn, hartkloppingen ervaart? Neem deze signalen serieus! Schuif het niet van je af. Bagatelliseer ze niet en vergelijk je eigen situatie niet met die van anderen.
 8. Ga in gesprek met je leidinggevende over je situatie. Vindt je dat lastig? Neem een collega of vriend in vertrouwen.
 9. Maak je je zorgen over de klachten die je hebt? Maak een afspraak bij de huisarts.
 10. Tot slot; hulp vragen is geen teken van zwakte! Hoe eerder je passende hulp krijgt hoe sneller het herstel vaak gaat. Wat wij heel veel terug horen van coachees? Ik had veel eerder aan de bel moeten trekken!

Wil je graag doorpraten over dit thema met Karin? Neem dan gerust contact op via k.vandeweerd@ecmdialoog.nl. Je kan haar telefonisch bereiken op 06-25441306.

Werkstress: wat kan je doen als werkgever?

Waar het voor de coronacrisis voor een leidinggevende altijd een uitdaging was om goed zicht te houden wat er in je team speelt is dat nu op afstand nog veel ingewikkelder. We horen nogal eens de opmerking van leidinggevenden: ‘ik had niet in de gaten dat het zo slecht ging en ik zag die burn-out niet aankomen’.

Wees gerustgesteld, dat is ook moeilijk! Want het type medewerker wat gevoelig is voor het ontwikkelen van een burn-out is van nature geen klager. Juist doorzetten, geen grenzen aangeven of hulp vragen zijn kenmerkend.

Onze tips

 1. Benadruk het nut van gezond eten, bewegen en regelmatig pauze houden.
 2. Plan met regelmaat 1-op 1- gesprekken en vraag door! Vraag wat de medewerker van jou nodig heeft.
 3. Stimuleer onderling contact door bijvoorbeeld het instellen van het buddy-schap in je team. In een buddy-schap trekken twee collega’s met elkaar op en houden elkaar ‘in de gaten’. 
 4. Maak werkdruk en stress bespreekbaar. Wat ervaart het team? Wat zijn stress triggers? En kunnen we daarin iets veranderen?
 5. Maak inzichtelijk waar medewerkers terecht kunnen als zij hulp of advies nodig hebben. Denk hierbij aan de vertrouwenspersoon, in – of externe coach. Dit kan de stap om stress bespreekbaar te maken kleiner maken.
 6. Benadruk op wat goed gaat. Geef complimenten en vier successen. Dat zorgt voor een positieve flow.
 7. Stel jezelf ook kwetsbaar op. Deel wat jij moeilijk vindt en je stress geeft. Dit draagt bij aan openheid en geeft verbinding.
 8. Zorg dat je zelf ook regelmatig met iemand praat. Deel ervaringen met collega leidinggevenden of andere ondernemers.
 9. Wees creatief en kijk welke tradities, zoals verjaardagen en de vrijdagmiddagborrel je op een andere manier toch kunt voortzetten. Het draagt bij aan het teamgevoel.
 10. Komen medewerkers af en toe een dag naar kantoor? Accepteer dat er wat meer tijd gaat zitten in onderling bijpraten. Het koffieautomaat op de gang is voor veel thuiswerkers ineens een oase..

Wil je graag doorpraten over dit thema met Karin? Neem dan gerust contact op via k.vandeweerd@ecmdialoog.nl. Je kan haar telefonisch bereiken op 06-25441306.

Van crisis naar kans

Onze wereld staat al 8 maanden op z’n kop. De coronacrisis heeft op veel bedrijven impact.

Verbazingwekkend is het een impact met twee uitersten. Waar de ene organisatie het drukker heeft dan ooit, heeft de andere organisatie het – ófwel financieel ófwel qua gezondheid van de medewerkers – erg zwaar.

Hoe het in je organisatie dan ook gaat, jij hebt je medewerkers keihard nodig. En je medewerkers hebben jou als werkgever nodig. Het persoonlijke contact, de waardering kan in deze 1,5-meter-samenleving juist een kans zijn om je medewerkers te binden aan jouw organisatie.

‘Geef je medewerkers dit jaar nog een extraatje’

Goed om te weten: in 2020 is de vrije ruimte van de WKR verhoogd naar 3% (tot een fiscale loonsom van €400.000). Deze tijdelijke verhoging van de vrije ruimte is tot en met eind 2020 van kracht. In 2021 gaat deze vrije ruimte weer naar 1,7%.  Dit geeft jou dus nu nog de kans om je werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen. Een bloemetje, cadeaubon of andere leuke attentie doet heel veel goed.

Natuurlijk ben je financieel niet altijd in de gelegenheid om je medewerkers te belonen voor hun betrokkenheid en inzet. Toch wil je hen graag aan je blijven binden. Een paar andere tips om toch een goede werkgever te zijn en blijven:

 • Verbinding – Zorg dat je, ondanks dat je medewerkers misschien thuiswerken, de verbinding ook digitaal houdt. Dit kan door bijvoorbeeld een e-borrel, meer foto’s te maken op je eigen werkplek en ook digitaal bijvoorbeeld een verjaardag te vieren.
 • Zichtbaarheid – Als leider is het belangrijk om nu je gezicht te laten zien. In crisistijden is het nodig dat je je eigen visie op de situatie en organisatie deelt. Dit geeft medewerkers (weer) vertrouwen.
 • Luisterend oor – Daarnaast is het belangrijk om goed te luisteren naar je medewerkers. Afhankelijk van de impact die corona op jullie werk heeft, is het soms zelf nodig om hier externe hulp bij te betrekken.

Meer weten?

Meer weten over hoe je medewerkers op dit moment optimaal begeleid in hun werk? Of heb je hier in de praktijk hulp bij nodig?

Laat het ons gerust weten, we denken graag met je mee!

Boeien en binden

‘Het is al lastig om ze te krijgen! En als je ze eenmaal binnen hebt, hou ze dan maar eens vast!’ Hoe vaak zegt een werkgever dit niet in deze tijd? Naar onze waarneming is het boeien en binden van goede werknemers een hele opgave. Red je het binden van goede werknemers door hun alleen een financiële bonus te geven?

Drie Componenten Model

We spreken bij binden van werknemers ook wel van commitment. In de (veelal Engelstalige) literatuur wordt commitment onderverdeeld in drie componenten: Affective Commitment, Continuance Commitment en Normative Commitment. Naast uiteraard de persoonlijke kenmerken van de werknemer hebben deze drie componenten invloed op de mate waarin een werknemer zich gebonden voelt aan de organisatie waarin hij of zij werkt.

Onder Affective Commitment wordt verstaan de mate waarin men zich comfortabel en competent voelt binnen de organisatie en de uitvoering van de taak die de werknemer heeft. Dit heeft uiteraard alles te maken met de structuur van de organisatie en de kenmerken ervan. Een werknemer die door de organisatie in de gelegenheid wordt gesteld om zijn taak goed uit te voeren, daarin begeleid wordt en de mogelijkheid heeft om werk te doen wat bij hem past, voelt zich comfortabeler binnen de organisatie dan een werknemer die dagelijks geconfronteerd wordt met een te hoge prestatiedruk.

Bij Normative Commitment moet gedacht worden aan een gevoel van verplichting om bij een organisatie te blijven. Dit kan het gevolg zijn van een bepaalde normatieve druk die op een werknemer wordt uitgeoefend voorafgaand aan toetreding tot de organisatie of na toetreding. De werknemer voelt het als een ‘moeten’; hij denkt dat de ander vindt dat hij…

Vooral bij familiebedrijven is deze sociale component vaak van groot belang. Het verlaten van de groep doe je niet. Normative Commitment kan zich echter ook ontwikkelen als een organisatie voorafgaand aan indiensttreding bepaalde beloningen toezegt (bijv. het betalen van het collegegeld), of aanzienlijke kosten maakt om werk te bieden (bijv. het financieren van een beroepsopleiding). De organisatie investeert dan in de (toekomstige) werknemer en dat leidt ertoe dat de werknemer zich verplicht voelt om iets te doen door zich te committeren aan de organisatie, totdat de schuld is afbetaald.

Bij Continuance Commitment gaat het om de kosten waarmee het verlaten van de organisatie gepaard gaat. De werknemer stelt zich dan de vraag: Wat levert het mij op om bij deze organisatie te blijven werken of die te verlaten? De baten worden afgewogen tegen de kosten. Het gaat om een rationele afweging die zelfs strijdig kan zijn met het Affective Commitment. Bij deze vorm van commitment vertrekt een werknemer bij zijn huidige werkgever als hij elders een aantal euro’s per uur meer kan verdienen. De werknemer met deze vorm van commitment kijkt naar de alternatieven die hem ter beschikking staan.

Conclusies

Uit bovenstaande zijn enkele conclusies te trekken. Voor de continuïteit van een organisatie is het van belang om vooral werknemers met een affective commitment te koesteren. Als medewerkers tevreden zijn met hun werk, ontwikkelen ze een sterker gevoel van commitment naar de organisatie toe; er is een sterk verband tussen jobcommitment en jobsatisfactie. Daarnaast is er een positieve relatie tussen de visie dat het werk een roeping is (zoals dit bijv. bij leraren en verpleegkundigen voorkomt) en de mate van commitment. Daartegenover staat dat onzekerheid over de baan leidt tot lagere jobsatisfactie en lager affective commitment bij werknemers die een vaste baan dachten te hebben.

Ook de leidinggevenden binnen de organisatie doen ertoe. De samenwerking in en de ondersteuning door de leiding van de organisatie dragen bij aan organisatiecommitment. Ook gedeeld leiderschap leidt tot hogere jobsatisfactie en commitment bij de werknemers.

Praktische tips

Tenslotte nog enkele praktische tips voor werkgevers:

 1. Breng eens in kaart of en op welke wijze uw werknemers zich gecommitteerd voelen aan uw organisatie. Voor een belangrijk deel bepaalt dit namelijk de interventies die u kunt inzetten om een werknemer te binden aan uw organisatie. In een persoonlijk gesprek kan zelfs doorgevraagd worden op wat er nodig is om het commitment van de werknemer te vergroten.
 2. Affective Commitment is de component die de sterkste negatieve correlatie heeft met een ‘turnover’. Met andere woorden: hoe groter het affective commitment, hoe kleiner de kans dat de werknemer ontslag neemt. Om deze werknemer te binden is het raadzaam om te investeren in het formuleren van een helder visie en bijbehorende kernwaarden die in heel de organisatie in concreet gedrag zijn terug te vinden.
 3. Geef als leidinggevende uw werknemer de professionele ruimte om leiderschap te tonen en beslissingen te nemen binnen de door u helder geformuleerde kaders. Toon belangstelling en waardering voor de inbreng van uw medewerker die misschien met nieuwe ideeën komt. Werk vanuit het Rijnlandse principe: Wie het weet, mag het zeggen.
 4. Steun als leidinggevende uw werknemer door echte belangstelling te tonen, te (laten) coachen en te begeleiden en door hem op díe plek in de organisatie te positioneren, waar hij het beste zijn expertise kan inzetten.

Op deze wijze kun je niet alleen werken aan de binding van medewerkers, maar zelfs ook aan hun bevlogenheid. Uiteindelijk zal het merkbaar zijn in de resultaten.

NOW 2.0.: inspanningsverplichting werkgever

Heb je de NOW 2.0. aangevraagd? Dan heb je als werkgever de inspanningsverplichting om jouw medewerkers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Je kan hierbij denken aan medewerkers die hun baan dreigen te verliezen of hun baan al verloren hebben. Om jou als werkgever hierbij te helpen introduceert het kabinet de regeling NL leert door.

Wat houdt het in?

Door de coronacrisis verandert de economie en arbeidsmarkt enorm. De overheid stimuleert organisaties om hun medewerkers op de veranderende arbeidsmarkt voor te breiden door te investeren in om- en bijscholing. Om als werkgever aan de inspanningsverplichting te kunnen voldoen heeft het kabinet geld beschikbaar gesteld. Hierdoor kunnen werknemers vanaf augustus 2020 kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen.

Er zijn twee subsidieregelingen:

 1. Tijdelijke subsidieregeling ‘NL leert door’ met gebruik van ontwikkeladvies met als doel een heroriëntatie op de arbeidsmarkt. Dit wordt gedaan onder begeleiding van een gekwalificeerde loopbaanadviseur. Deze regeling is inmiddels beschikbaar
 2. Tijdelijke subsidieregeling ‘NL leert door’ met gebruik van online scholing. Door middel van deze regeling kunnen mensen kosteloos online scholingsactiviteiten krijgen bij een aantal opleiders. Aan deze regeling wordt nog gewerkt.

Voor wie is het?

De regeling is voor iedereen tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd. Het gaat hier dus zowel om mensen die (nog) aan het werk zijn – inclusief zzp’ers en zelfstandig ondernemers – als om mensen die geen werk meer hebben. Iedereen die in die groep valt kan vanaf 1 augustus gebruik maken van de mogelijkheid om via een ontwikkeladvies te heroriënteren op de arbeidsmarkt. In het ontwikkeladvies krijgen werknemers zicht op de persoonlijke mogelijkheden en kansen die er liggen in de huidige arbeidsmarkt. Je kan hierbij denken aan vragen als: zit ik nog op de juiste plek? Is het voor mij nodig om in de komende periode mij te laten om- of bijscholen?

Tegenbod bij ontslag, werkt dat?

Een werknemer wil wat anders en dient zijn ontslag in. Het is verleidelijk om veel moeite te doen om de werknemer toch binnen te houden. Je primaire onbewuste reactie kan je een vorm van paniek bezorgen. Eerste wat je kunt denken: overhalen om toch te blijven! En dan doen we, wat veel ondernemers al talloze malen hebben gedaan: een tegenbod.

Werkt dat eigenlijk?

Het wereldwijd actieve wervingsbureau Robert Walters heeft dat onderzocht. En daaruit blijkt dat meer dan de helft (55%) van de werknemers ooit een tegenbod heeft ontvangen. Daarvan heeft 43% het aanbod geaccepteerd. En dan? Weer terug naar de werkvloer alsof er niks aan de hand is?

Gevoelsmatig kan je aanvoelen dat het blijft knagen. Het onderlinge vertrouwen heeft een deuk op gelopen. En, uiteindelijk is het salaris vaak niet de reden dat je medewerker weg wil of waarom hij voldoening uit het werk haalt. De behoefte aan loopbaanontwikkeling en carrièreperspectief is groter. Allerlei mooie modellen en behoeftenpyramiden over voldoening van medewerkers bevestigen dat. Daar kan je weer allerlei mooie modellen en behoeftepyramiden aan ophangen, waar de voldoening van medewerkers vandaan komt.

Het is vaak een achterliggende reden waarom medewerkers “rond gaan kijken”. In de ideale wereld kan het geen verrassing zijn, dat een medewerker weg wil. Dan heb je als leidinggevende of ondernemer een slag gemist. Als een medewerker weg wil, ben je al te laat. Een hoger salaris verandert er niks aan, of iemand zich beter thuis voelt in jouw organisatie. Of met een hoger salaris, krijgen medewerkers niet opeens het gevoel dat zij -en hun prestaties- wél gezien en gewaardeerd worden. Uit het genoemde onderzoek blijkt ook, dat een medewerker die het tegenbod accepteert, alsnog binnen een half jaar weg is.

Kijk naar het grotere plaatje

En het is ook heel natuurlijk en organisch, dat medewerkers komen en gaan binnen je bedrijf. Niet alleen je medewerkers ontwikkelen zich, ook je organisatie ontwikkelt. En met de stappen die je zet als organisatie, kan je onderweg mensen los moeten laten. Omdat zij beter tot hun recht komen in een andere cultuur of een bedrijf met een andere omvang.

Hou ook bij persoonlijke motivaties van medewerkers (of ze weg willen of niet) het grotere geheel voor ogen. Als je wel een tegenbod doet, bedenk wat het doet met de rest van het team. Als zij er iets van meekrijgen, kan dat ook gevolgen hebben voor de tevredenheid bij de andere medewerkers ook omlaag gaan.

Wat kan ik dan wel doen?

Blijf in gesprek. Ga ook met vaste regelmaat in gesprek (plan het in!) buiten de verplichte jaargesprekken. En vraag hoe het echt gaat. Praat over wat jouw medewerker echt voldoening en plezier geeft en hoe hij zijn/haar toekomst ziet. Kom uit de sfeer van een vragenuurtje naar betere voorwaarden door je medewerker.

Een tegenbod is een korte termijn oplossing. Je kan altijd vragen om een periode te overbruggen tot je een vervanger hebt gevonden. Hou de relatie goed, met als doel: zorg dat je bij elkaar kunt terug komen. Uiteindelijk noemde slechts 17% een hoger loon als hoofdreden voor een vertrek. Dus zorg dat je marktconform blijft.

Over het onderzoek (de credits en copyrights voor Robert Walters): Robert Walters voerde een enquête uit onder 941 professionals afkomstig uit verschillende disciplines (de ‘Robert Walters Salary Survey’). Dit is de website en de downloadlink: https://www.robertwalters.nl/salarysurvey/salary-survey-form.html

Door: Marien Klein

Rijnlands leiderschap is cruciaal voor bevlogenheid

Bore-out of bevlogen?

Als interim-manager kom ik ze nog weleens tegen: mensen die hun werk slechts doen, omdat ze nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. In verergerde vorm noemen ze dat ‘intern of innerlijk ontslag’. Of: mensen die graag meer zouden willen doen, maar merken dat de structuur van de organisatie hen daarin belemmert.

Anderzijds zijn er ook mensen in het arbeidsveld die met veel enthousiasme hun werk doen. Zelfs buiten werktijd om zijn ze nog met hun werk bezig. Ze kunnen er niet van loskomen. Zij dreigen door te slaan en sluipenderwijs oververmoeid te raken.

Meer dan een miljoen werknemers loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werk-gerelateerde psychische ziektes. De gemiddelde verzuimduur bij een burn-out duurt ruim negen maanden en één verzuimdag kost gemiddeld 250 euro, los van productieverlies en extra werkdruk op de collega’s. Van het langdurend verzuim is 25% stress-gerelateerd. Hoe komt het dat de ene medewerker psychologisch afhaakt, terwijl de andere er volop tegenaan gaat?

Wat is bevlogenheid? Bevlogenheid wordt wel gedefinieerd als ‘een positieve, affectief-cognitieve toestand van opperste voldoening die gekenmerkt wordt door vitaliteit, toewijding en absorptie’. Het wordt ook omschreven in termen als passie, ambitie en daadkracht. Een bevlogen medewerker werkt vooral zo hard en toegewijd, omdat hij er veel plezier aan beleeft. Hij kan daarnaast echter ook genieten van het leven naast het werk. Dat is tegelijk het verschil met een workaholic: die werkt, omdat hij niet anders kan en zich schuldig voelt als hij dat niet doet.

JD-R model

Om de oorzaken en gevolgen van bevlogenheid in kaart te brengen is het Job Demands-Resources model (JD-R) ontwikkeld. Dit model heeft als uitgangspunt dat er twee generieke categorieën zijn, waarin de beroep-specifieke risicofactoren kunnen worden opgedeeld, namelijk in hulpbronnen en taakeisen. Taakeisen zijn díe aspecten van de baan die fysieke of psychologische inspanning of vaardigheden vereisen, zoals bijvoorbeeld werkdruk, omgaan met mondige ouders in het onderwijs of veel tilwerk in de zorg. Dit worden fysieke of psychologische kosten genoemd. Deze aspecten zijn niet noodzakelijk negatief, maar als ze veel inspanning vereisen, kunnen het wel stressoren worden.

De hulpbronnen zorgen ervoor dat het energieniveau op peil blijft. Werkgerelateerde hulpbronnen (job resources), zoals sociale steun van collega’s en de leidinggevende, ontplooiingsmogelijkheden en afwisseling van vaardigheden, beïnvloeden de bevlogenheid Deze werkgerelateerde hulpbronnen verwijzen naar de fysieke, sociale of organisatorische aspecten van het werk die: (a) taakeisen en de daaraan gekoppelde fysiologische en psychologische kosten reduceren; (b) functioneel zijn in het bereiken van werkgerelateerde doelen; of (c) persoonlijke groei, ontplooiing en actief leergedrag stimuleren.

Naast werkgerelateerde hulpbronnen zijn er ook persoonlijke hulpbronnen. Ook deze persoonlijke hulpbronnen blijken positief te correleren met bevlogenheid. Persoonlijke hulpbronnen zijn positieve zelfevaluaties die verwijzen naar de opvatting dat men in staat is om succesvol controle uit te oefenen over de omgeving.  Voorbeelden hiervan zijn optimisme, stressbestendigheid en self-efficacy.

Rijnlands handelen en bevlogenheid

Juist Rijnlands leiderschap is een vorm van leiderschap die de medewerker een belangrijke plaats toekent. Het uitgangspunt vormt daarbij het vakmanschap van de medewerker. Bij het Rijnlandse principe is een grote mate van regelcapaciteit aanwezig. Bekend is de uitdrukking: Wie het weet, mag het zeggen. Medewerkers wordt veel ruimte en vertrouwen gegeven. Het werken vanuit dit uitgangspunt versterkt de self-efficacy van de medewerker, één van de persoonlijke hulpbronnen. Bovendien is een Rijnlandse leider een coachende leider. Deze vorm van leiderschap bevordert de werk-gerelateerde hulpbronnen. Omdat zowel de persoonlijke als de werk-gerelateerde hulpbronnen belangrijke bronnen zijn voor bevlogenheid, lijkt me derhalve de conclusie gerechtvaardigd dat Rijnlands leiderschap cruciaal is voor (het sturen op) bevlogenheid.

Wetenschappelijke studies naar bevlogenheid bij werknemers tonen de relevantie aan van bevlogenheid voor organisatorische resultaten, zoals klanttevredenheid en loyaliteit aan de organisatie én aan de klant, winstgevendheid, productiviteit, omzet en veiligheid. Een Rijnlandse manier van leiderschap is daarom zeer aan te bevelen voor die leiders die goede resultaten willen bereiken met bevlogen medewerkers!

Praktische tips

Tenslotte nog enkele praktische tips voor werkgevers:

 1. Blijf in gesprek met uw werknemers. Probeer daarbij duidelijk te krijgen of taakeisen en hulpbronnen met elkaar in evenwicht zijn. Hoe meer geput kan worden uit hulpbronnen, hoe hoger de taakeisen kunnen zijn, hoe meer verantwoordelijkheid u bij uw werknemer kunt neerleggen.
 2. Bied mogelijkheden om tot meer persoonlijke ontplooiing te komen. Stimuleer leergedrag. Laat daarin uw medewerker zelf dingen ontdekken, zonder hem aan zijn lot over te laten. Geef hem de mogelijkheid om zijn kennis en ervaringen te delen met anderen binnen de organisatie.
 3. Zorg voor afwisselend werk voor uw medewerker, zodat deze veel nieuwe ervaringen op kan doen en kan ontdekken wij hij of zij het beste zijn talenten kan inzetten. Bied uitdaging in het werk.
 4. Laat uw medewerker met een vast maatje werken, die hem kan begeleiden of coachen en sociale steun kan bieden. Ook voor u als werkgever is dit een belangrijke taak. Heb aandacht voor uw medewerker.

Door: Henk van der Lingen

Professionaliseringsbijeenkomst voor onze onderwijstalenten

Doe mee met de webinar van Teach like a champion. Dat was de uitnodiging die onze onderwijstalenten via de app ontvingen. Al snel kwamen de aanmeldingen binnen.

Sinds de start van onze Talentenpool in 2016 bieden we de invallers professionaliseringsbijeenkomsten aan. Er wordt een onderwerp gekozen waar de invallers ook in de praktijk iets mee kunnen en er is ruimte voor onderlinge ontmoeting. Zo blijven onze invallers bij met de ontwikkelingen in het onderwijs. Normaal zijn deze bijeenkomsten altijd op locatie, nu voor het eerst via een webinar.

Rick van Dijk van de CED groep behandelde twee technieken van Teach like a Champion: Bliksembeurt en Weet niet, geldt niet. Bij Bliksembeurt kan elke leerling een beurt krijgen, ook als ze de vingen niet opsteken. Hiermee activeer je elke leerling om betrokken bij de les te zijn. Ze weten immers niet of ze een beurt zullen krijgen. Met de techniek Weet niet, geldt niet help je de kinderen die het antwoord op een vraag niet weten. De leerling kan dan door deze techniek toch een succesmoment ervaren.  

Na het webinar was er ruimte om online na te praten. Zo viel het gebruik van ondersteunde gebaren bij de Bliksembeurt op. Ook werd opgemerkt dat je soms Bliksembeurt inzet om afdwalende kinderen er weer bij te betrekken, maar dat het daarvoor niet bedoeld is. Het herhalen van het antwoord door een leerling bij de techniek Weet niet, geldt niet, ervaar je als leerkracht al snel als langdradig. Een kind ervaart het juist als positief: Het weet het antwoord nu wel!

Mooi om te horen dat onze onderwijstalenten positief terug kijken de webinar. En fijn dat ondanks alle ontwikkelingen door de coronacrisis we elkaar online hebben kunnen ontmoeten. Hopelijk tot snel bij een professionaliseringsbijeenkomst op locatie!

Door: Nellemieke van Zwienen

Weer naar school!

Hoera! We mogen weer naar school! Hoe vaak is het in de geschiedenis voorgekomen dat kinderen dit riepen? Maar nu, na wekenlang thuisblijven, geen vriendjes of vriendinnetjes zien of spreken, thuis lessen maken op de computer en ook nog op je beurt wachten om de laptop of een ander device te mogen gebruiken, nu heb ik zomaar het donkerbruine vermoeden dat ook kinderen blij zijn weer naar school te mogen.

De vlag wappert vandaag in top. Daar komen ze weer! Wat onwennig staat de eerste leerling aan het hek dat toegang verschaft tot het schoolplein. En daar staat zomaar een meester die er niet stond, voordat de kinderen thuis moesten blijven. Er is veel gebeurd. Het ene kind stapt onbeschroomd het plein op. De volgende vraagt eerst maar even voorzichtig: ‘Mag ik mijn fiets ergens neerzetten?’ Dat stond natuurlijk niet op het filmpje dat de meesters en juffen vooraf hadden gemaakt over wat je moest doen als je op school kwam. Op de grond een sticker met pijlen en 1,5 meter afstand. Bij de deur van het lokaal een fles desinfecteringsmiddel. De juf vertelt al snel dat het de bedoeling is dat je elke keer als je het lokaal in komt, je handen ontsmet. En wat raar: de helft van de leerlingen is maar op school. Een klein groepje! In de klas wordt eerst stevig bijgepraat. Sommige kinderen hebben veel meegemaakt. Deze en gene heeft een familielid dat of kent wel iemand die de gevolgen heeft ervaren van het coronavirus.

Rond twaalf uur is het tijd om te eten. Ook al zoiets vreemds. Voorheen bleef maar een klein deel van de groep op school eten, de rest ging naar huis. Nu blijven alle kinderen op school eten. Het betekent wel dat de school vroeg uit gaat en dat je dan nog een hele tijd hebt om na schooltijd thuis te spelen.

En de juffen en meesters? Zij hebben niet minder uitgekeken naar het moment dat de kinderen weer op school kwamen. Zij staan met een enigszins gespannen gezicht in hun lokaal te wachten tot de kinderen binnen zijn. Hoe komen de kinderen op school? Zullen ze een grote achterstand hebben opgebouwd? Welke verhalen zullen de kinderen vertellen?

Zelf sta ik te genieten van de stemmen in de school, de rust die door de geopende deur van het lokaal naar buiten waaiert en het plezier dat de leerkrachten uitstralen als ze de kinderen weer ontmoeten. Ook al ben ik maar een voorbijganger op deze school, omdat ik slechts tijdelijk de directiefunctie waarneem, genieten doe ik zeker! Nu wordt weer eens duidelijk: een school zonder kinderen is geen school!

Een blog geschreven vanuit het oog van een kind en de interim-directeur.

Door: Henk van der Lingen