Eppie Klein informateur bij waterschap

Eppie Klein gaat bij waterschap Scheldestromen aan de slag als informateur. Hij zal onderzoeken welke partijen een nieuw dagelijks bestuur kunnen vormen.

De informateur praat de komende tijd met alle tien fracties, om te horen hoe zij tegen de nieuwe bestuursperiode aankijken en hoe zij een nieuw dagelijks bestuur voor zich zien. Onderwerpen die daarbij zeker aan de orde komen zijn de schuldenlast van honderden miljoenen, de kerntaken van het waterschap en hoe om te gaan met het klimaat. Deze thema’s komen later terug in het nieuwe bestuursprogramma. 

Bron: PZC |https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/eppie-klein-sgp-informateur-bij-waterschap~ae9fa2de/

Nieuws! ECM dialoog breidt uit met overname WerkMetTalent

Met ingang van het nieuwe kalenderjaar neemt ECM dialoog de website en de dienstverlening van WerkMetTalent.nl over. WerkMetTalent is het online platform, dat zich richt op vraag en aanbod van werk in de christelijk-reformatorische achterban. De overname is voor het organisatieadviesbureau uit Elburg een waardevolle uitbreiding.

Het platform WerkMetTalent is de doorontwikkelde site van RefoJobs. Sinds het ontstaan uit RefoJobs is WerkMetTalent professioneel platform geworden. De publicatie van de wekelijkse banenladder maakte WerkMetTalent bekend. Het platform werkt onder meer samen met de RMU en het CIP; het heeft met de banenladder een vaste plek in diverse media.

Vacatureplaatsingen op WerkMetTalent hebben hierdoor een zéér groot bereik binnen de christelijk-reformatorische achterban. Dagelijks bezoeken honderden mensen het platform op zoek naar een nieuwe of de eerste baan.

Complementair

In september 2018 ontstonden de overnamegesprekken tussen Jobfish en ECM dialoog. Deze hebben geleid tot de overname van WerkMetTalent. Eigenaars van beide organisaties onderhouden al enkele jaren prettig contact.

ECM dialoog is gevestigd in Elburg en werd in 2007 opgericht door Eppie Klein. De organisatie richt zich op managementadvies, coaching en HRM-dienstverlening, waarbinnen Werving & Selectie een belangrijk onderdeel vormt. Met het online platform kan ECM dialoog een waardevol aanvullend instrument in de Werving & Selectie bieden.

Uitbreiding

Met de uitbreiding en overname kan ECM dialoog haar bestaande relaties nog beter van dienst zijn. Eppie Klein: “In de huidige arbeidsmarkt is een advertentie in de krant niet meer genoeg om een vacature vervuld te krijgen. Daar is écht meer voor nodig. WerkMetTalent is daarmee een prachtig medium als onderdeel in de arbeidsmarktcommunicatie. Of, mooi uitgedrukt: de employer branding.”

Eigenaar van het platform, Wijnand Voogdt, is blij met de warme overdracht en de voortzetting van WerkMetTalent: “Door de aanwezige expertise bij ECM dialoog zet WerkMetTalent opnieuw een stap vooruit in professionaliteit. We zijn er van overtuigd dat WerkMetTalent bij ECM dialoog in goede handen is. Te meer omdat het christelijke – reformatorische karakter van WerkMetTalent naadloos aansluit bij de identiteit van het team als cultuurdrager van ECM dialoog.”

Inspiratie, groeien en bloeien

ECM dialoog heeft de afgelopen drie jaar een flinke groei doorgemaakt. Het team van ECM dialoog bestaat inmiddels uit 9 vaste medewerkers en meer dan 70 medewerkers die vanuit de Talentenpool op interim-basis actief zijn bij een groot aantal organisaties in heel Nederland. Dat feit werd onlangs bekroond met de FD Gazellen 2018 award. Deze groei vergt een continue ontwikkeling van dienstenaanbod en professionaliteit.

De komende jaren verwacht ECM dialoog deze groei door te zetten, de uitbreiding met het platform WerkMetTalent zal daar zeker aan bijdragen. Marien Klein: “Er liggen mooie uitdagingen en kansen waarmee we onze relaties en de relaties van WerkMetTalent kunnen helpen. Online was de zichtbaarheid van ECM dialoog minder groot; dat wordt dankzij de uitbreiding met WerkMetTalent anders! Met het platform WerkMetTalent krijgt ons enthousiaste team een uitdagende stimulans. We gaan nieuwe stappen zetten en onbenutte kansen in het recruitment binnen de christelijke – reformatorische georiënteerde organisaties en bedrijven benutten.”

Pers en contact

Marien Klein
m.klein@ecmdialoog.nl
0525 661 697

Ontmoet ons op de NOT!

Bezoek de stand van ECM Dialoog op de NOT en ontdek wat wij jou als onderwijsprofessional kunnen bieden!

Van DV. 22 januari tot en met 26 januari 2019 hopen we met een stand op de NOT te staan. De NOT is het grootste evenement voor onderwijzend Nederland, met als doel het inspireren van onderwijsprofessionals. Daar leveren wij graag een bijdrage aan! Onze collega’s gaan graag met jou in gesprek over persoonlijke ontwikkeling, interim-management, coaching, je werk als (inval)leerkracht of schoolleider.

In onze stand presenteren wij onze modules voor het schoolleidersregister. In het kader van een nieuwe module werken we samen met HUMUS en staat het ervaringsleren centraal. Deze module is anders dan anders…

Ontdek het zelf en ontmoet ons op de NOT!

 

 

 

Bekroning groei en bloei ECM dialoog met de FD Gazellen 2018

ECM dialoog is geselecteerd als één van de snelst groeiende bedrijven van Nederland van dit jaar. Daarmee behoort het organisatieadviesbureau uit Elburg tot de FD Gazellen 2018. De award wordt voor de vijftiende keer uitgereikt door het Financieele Dagblad (FD).

Deze prijs wordt toegewezen aan 754 ondernemingen van de 1 miljoen in Nederland. De groei van de hardlopers wordt afgemeten aan de netto-omzet die de afgelopen drie jaar minimaal 20% gestegen moet zijn en die het laatste jaar winstgevend afsluiten.

Drie indicatoren dit jaar
Sinds dit jaar telt niet alleen de omzetgroei mee, maar ook de groei van werknemers en de winstgevendheid van de snelgroeiende organisaties. Met deze drie indicatoren krijgt de prijs volgens het FD een meer gebalanceerde basis.

Groei met twee nieuwe concepten
ECM dialoog heeft de afgelopen drie jaar een flinke groei doorgemaakt, dankzij twee nieuwe concepten. In het onderwijs is ECM dialoog in 2016 gestart met de vervangingspool voor primair onderwijs. Inmiddels wordt door ruim 35 christelijk-reformatorische scholen deelgenomen binnen de vervangingspool.

Het tweede nieuwe concept is gericht op het midden- en kleinbedrijf: HRM-as-a-Service. Voor een vast bedrag per medewerker per maand, wordt de hele personeelszorg uit handen genomen. Het gaat daarbij van arbeidsovereenkomst tot functioneringsgesprek. Speciaal voor ondernemingen die de personeelszorg professioneel willen invullen. Juist voor organisaties die spreekwoordelijk gezegd, te groot zijn voor het servet, en te klein voor het tafellaken.

De komende jaren verwacht ECM dialoog haar groei door te zetten. Hoewel het flink investeren blijft in tijd, energie en geld, geeft de groei voldoening. Daarmee borgt het organisatieadviesbureau haar continuïteit.

Inspiratieproeverij
Uiteraard zijn wij trots op deze bekroning op ons werk. De ontvangst van de FD Gazellen willen wij graag met onze relaties vieren met een inspiratieproeverij. Een proeverij van groei en bloei, met interessante sprekers onder het genot van heerlijk eten en drinken. Daarover later meer.

 

Pers en contact

Marien Klein
m.klein@ecmdialoog.nl
06-10348225

5 oktober 2018 – Dag van de leraar!

Vandaag is het de dag van de leraar!

Op deze dag willen wij onze invallers in het zonnetje zetten. Wij danken onze invallers voor hun inzet! voor al onze invallers en collega’s op de scholen hebben wij een presentje om onze waardering te tonen.

De vervangingspool van ECM dialoog zoekt voordurend nieuwe invallers! Bent u leerkracht, onderwijsassistent of IB-er? Word invaller op christelijke scholen via de vervangingspool van ECM dialoog. Voor zowel kortdurende als langdurende invalperiodes!

Kijk op www.ecmdialoogbv.nl/invaller of bel 0525 66 16 97 voor meer informatie en aanmelden.

Interim schoolleider – Bruggenbouwer

Volgens het woordenboek betekent ‘interim’: ‘tijdelijk’ of ‘tussentijds’. Dit impliceert dat interim een ‘eertijds’ kent, maar ook een ‘hiernamaals’. Een periode waarin een interim schoolleider 1 op een school aanwezig is, wordt dus voorafgegaan door een periode ervoor en opgevolgd door een periode erna. De interim schoolleider legt een brug over de kloof tussen de vroegere en de toekomstige situatie.

Nu is de brug niet ingeklemd tussen beide oevers. De beide uiteinden rusten erop, zijn verankerd met beide zijden. Ze wortelen in beide oevers. Zo kan het verkeer via de brug van de ene naar de andere zijde oversteken. De interim schoolleider sluit aan bij waar de school in haar ontwikkeling gebleven is met het vertrek van de vorige schoolleider. De ontwikkeling van verschillende scholen is uiteenlopend. De ene school heeft zich ontwikkeld tot een brede zorgschool, de andere school legt de nadruk op het belang van muziek voor de ontwikkeling van de kinderen, weer een andere school heeftft het predicaat ‘zwakke school’
gekregen (of dreigt dit te krijgen). De interim schoolleider komt ook op scholen die stilstaan in ontwikkeling. En dan heb ik het nog niet over scholen met verschillende afdelingen die zich los van elkaar ontwikkelen.

Dat is de ene oever, waarop de brug moet gaan rusten. Het is heel verleidelijk om het direct over de andere oever te gaan hebben. Brug erover en klaar…! Dat is ook het beeld dat men vaak heeft van de interimmer die ‘even komt zeggen hoe het moet’. Hij stelt een plan van aanpak op en vertelt hierin hoe het vooraf vastgestelde doel bereikt wordt. De resultaten hebben aan het einde van de interim periode een hoge vlucht genomen. Of laten we in ieder
geval reëel blijven: de resultaten vertonen een stijgende lijn.

Het Rijnlandse model

Dit Anglo-Amerikaanse managementmodel heeft het decennia gedaan. En nog wordt het – al dan niet bewust – aangehangen. Maar is het wel zo effectief? Of, moderner gezegd, is het een duurzaam model? Als interim schoolleiders van ECM dialoog kiezen we liever voor het Rijnlandse model.2 Hierin staat niet de opbrengst centraal, maar het welbevinden. Belangrijke vraag bij het aantreden
van de interim schoolleider is daarom: hoe is het gesteld met het welbevinden van de mensen op de werkvloer? Wat houdt hen bezig? Wat willen zij graag bereiken? Welke hindernissen ondervinden ze daarbij? We staan niet direct met een brug klaar, maar verkennen eerst de oever vanwaar we oversteken.

Leergemeenschap

De interim schoolleider brengt in beeld wie de mensen uit het team zijn, waar hun kracht ligt, wat hun missie is. Ook de mate van solidariteit binnen het team wordt onderzocht. Is er sprake van een werkgemeenschap? Kunnen we de term ‘professionele leergemeenschap’ hanteren voor dit team?
Waarom die aandacht voor de mensen van de (school) organisatie? Het antwoord vinden we in de slogan van ECM dialoog: ‘Het zijn de mensen die de organisatie maken’. Een organisatie, of het nu een school is of een bedrijf, is een zwakke organisatie als alleen de directeur het voor het zeggen heeft , de doelen bepaalt en het geheel coördineert. Vertrekt de directeur, dan gaat de hele organisatie onderuit. En is de directeur wel degene die het altijd weet?

Wie het weet…

Binnen het Rijnlands model staat de quote hoog in het vaandel: ‘Wie het weet, mag het zeggen’. Binnen de organisatie werken professionals met kennis en ervaring. Het is een gemiste kans als we die niet exploreren. Bovendien doet het team met veel meer passie zijn werk als het professionele ruimte ervaart om te doen waar men goed in is. En verschil mag er zijn. Het welbevinden van het team neemt hiermee toe. Vanuit de passie en de energie die zo ontstaat, kun je naar prestatie gaan.

En prestatie is nodig! Een brug op zijn plaats leggen is een hele operatie en vergt voorbereiding. Maar ook draagkracht. De directeur ontwikkelt dus niet alleen het plan van aanpak om aan de overkant te komen en de ontwikkeling te bereiken. Solidair aan elkaar, met een gedeelde ambitie, gebruikmakend van ieders vakmanschap, wordt er een plan ontwikkeld, worden er doelen gesteld. Doet de directeur dit alleen, omdat hij (of zij) het weet, dan is de kans aanwezig
dat hij de brug heeft gelegd, vertrekt en dat vervolgens de oever aan de overkant in elkaar zakt. Als er een team achterblijft dat hetzelfde doel voor ogen heeft , gebruik maakt van dezelfde elementen en energie losmaakt, onafhankelijk van de schoolleider, dan ligt de brug stevig. Op die manier doet de interim schoolleider zijn naam eer aan. Hij verbindt in het heden het verleden met de toekomst.