Stel je vraag via WhatsApp

Bedrijfsleven

Impact van bedrijfsopvolging en overdracht

Bedrijfsopvolging en overdracht; afhankelijk van de levensfase van ondernemer en onderneming neemt het een steeds prominentere rol in. Een bijzondere en intensieve stap, voor zowel overdrager als opvolger. De samenhang met de sociale omgeving en het thuisfront is groot. Juist binnen de familiebedrijven kan het gevoelig zijn. Zeker wanneer de kandidaat van ‘de koude kant’ het meest geschikt blijkt. Het behoeft geen nadere toelichting dat de voorbereiding van verantwoorde keuzes van zowel overdrager als opvolger, grote impact heeft voor alle betrokkenen binnen en buiten de organisatie.

Wat hebben uw mensen nodig?

Wij helpen ondernemers en manager met de ‘zachte kant’ van opvolging en overdracht. Daarbij beginnen bij het begin: wat heeft de organisatie nodig binnen het geschetste toekomstperspectief? Of: wat hebben de mensen in uw organisatie nodig? Een meewerkend voorman, een gedreven ondernemer of tòch die manager die de onderneming een stap verder kan brengen? Inzichtelijk krijgen wat nodig is vraagt zorgvuldigheid en tijd. Waak voor een tunnelvisie en betrek (afhankelijk van de situatie) uw thuisfront en medewerkers.

Zet vervolgens een stip op de horizon, wanneer u een stap naar achteren zet en de opvolger meer en meer naar voren schuift. In het geschetste tijdpad kunnen ontwikkelgesprekken worden gepland. Ontwikkelgesprekken over houding, samenwerking en aansturen. Want naast de bevestiging in de formele kant, begeleid door financieel en juridisch specialisten, komt het moment van overdracht binnen organisatie van werk en tijd. Juist wanneer de bedrijfsopvolger een interne kandidaat is, speelt veelal de vraag hoe men zich moet opstellen richting zijn/haar eerdere collega’s.

Een nieuwe (ver)houding?

Het aansturen van vroegere collega’s; het vergt een nieuwe (ver)houding. Daarin is ook de rol van de overdrager belangrijk. Ligt de toekomst binnen of buiten de organisatie? En, hoe doet u telkens weer een stapje terug in de sturing van het bedrijf? Wij helpen met het geven van ruimte en het nemen van ruimte.

Benieuwd wat onze visie is op de culturele aspecten en de ‘zachte kant’ van uw bedrijfsopvolging? Bel Eppie via 0525 661 697, of mail naar e.klein@ecmdialoog.nl.