Coaching door ECM

Persoonlijke
coaching binnen
​​​​​​​het bedrijfsleven

Zin om gewoon eens vrijblijvend te praten?

Persoonlijke coaching brengt je nieuwe ervaringen en inzichten in je eigen gedrag en drijfveren


In de persoonlijke ontwikkeling is het formuleren van een aantal specifieke coachingsvragen belangrijk. Vooral wanneer die de context van het dagelijks werk betreffen. Je kan denken aan de functionele omgang en het bewaken van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen je team. Zowel naar leiding-gevende(n) als je collega’s.

De flexibiliteit in gedrag en stijl
is tevens een aspect: aansluiten
bij de houding van gespreks-
partner(s) en het respecteren
​​​​​​​van elkaars waarden bij
tegenstellingen.

In de coaching wordt ingegaan op het herkennen van valkuilen en het effect van gedrag gespiegeld. Met het verkregen inzicht kun je op zoek naar oplossingen, in het organiseren van je werk of het ontwikkelen van bepaalde competenties. Je krijgt inzichten om op een andere manier samen te werken met je collega’s of het organiseren van weerstand.

Wat kunnen wij voor je betekenen?

ECM Dialoog biedt persoonlijke coaching aan voor ondernemers, medewerkers en leidinggevenden

Coaching is een brede term, een containerbegrip. Daarom vertellen we graag wat meer over de visie waaruit we werken. In onze coaching staat jouw eigen verantwoordelijkheid centraal. We laten ons inspireren door het ‘socratisch gesprek’. In deze gespreksvorm gaat het om redelijk beargumenteren. Voor emoties is ruimte, maar deze hoeven geen rol te spelen in het gesprek.

De oriënterende intake in het coachtraject
ligt vooral in de concretisering van de persoonlijke ontwikkeling. Daarin staat het palet van handelingsvaardigheden in je (gewenste)
functie en rol centraal.


In de sessies staat de Ontwikkelcirkel centraal. Het coachen bestaat uit het hanteren van een viertal sporen voor een zinvolle, praktische en duurzame ontwikkeling. Het gaat daarin met name om de persoonlijke identiteit,
​​​​​​​kwaliteit(-en) en de te ontwikkelen inspiratie voor de (nabije) toekomst.

Een aantal van onze coaches is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).
Dat betekent dat kwaliteit voorop staat en dat
we integer en professioneel werken.

Neem contact op met Eppie Klein voor een eerste kennismaking!