Executive
coaching binnen
het bedrijfsleven

Zin om gewoon eens vrijblijvend te praten?

Versterk je persoonlijke en professionele leiderschap met executive coaching!

In je rol als ondernemer, bestuurder of leidinggevende, draag je verantwoording. Verantwoording voor je mensen, de strategie of de bedrijfsvoering. In de executive coaching gaat het met name om de persoonlijke identiteit binnen het groter geheel (de organisatie), jouw persoonlijke kwaliteiten als leider en de te ontwikkelen inspiratie voor de (nabije) toekomst.

Daarin denken we aan de functionele omgang en het bewaken van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen het (management) team enerzijds en het team medewerkers anderzijds.

Het uitdragen, expliciet maken en mensen meenemen is van belang. Weerstand organiseren hoort daar zeker bij, zodat er dynamiek ontstaat. Uiteraard binnen een harmonische eenheid. Zullen we eens sparren over de mogelijkheden?