NOW 2.0.: inspanningsverplichting werkgever

Heb je de NOW 2.0. aangevraagd? Dan heb je als werkgever de inspanningsverplichting om jouw medewerkers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Je kan hierbij denken aan medewerkers die hun baan dreigen te verliezen of hun baan al verloren hebben. Om jou als werkgever hierbij te helpen introduceert het kabinet de regeling NL leert door.

Wat houdt het in?

Door de coronacrisis verandert de economie en arbeidsmarkt enorm. De overheid stimuleert organisaties om hun medewerkers op de veranderende arbeidsmarkt voor te breiden door te investeren in om- en bijscholing. Om als werkgever aan de inspanningsverplichting te kunnen voldoen heeft het kabinet geld beschikbaar gesteld. Hierdoor kunnen werknemers vanaf augustus 2020 kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen.

Er zijn twee subsidieregelingen:

  1. Tijdelijke subsidieregeling ‘NL leert door’ met gebruik van ontwikkeladvies met als doel een heroriëntatie op de arbeidsmarkt. Dit wordt gedaan onder begeleiding van een gekwalificeerde loopbaanadviseur. Deze regeling is inmiddels beschikbaar
  2. Tijdelijke subsidieregeling ‘NL leert door’ met gebruik van online scholing. Door middel van deze regeling kunnen mensen kosteloos online scholingsactiviteiten krijgen bij een aantal opleiders. Aan deze regeling wordt nog gewerkt.

Voor wie is het?

De regeling is voor iedereen tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd. Het gaat hier dus zowel om mensen die (nog) aan het werk zijn – inclusief zzp’ers en zelfstandig ondernemers – als om mensen die geen werk meer hebben. Iedereen die in die groep valt kan vanaf 1 augustus gebruik maken van de mogelijkheid om via een ontwikkeladvies te heroriënteren op de arbeidsmarkt. In het ontwikkeladvies krijgen werknemers zicht op de persoonlijke mogelijkheden en kansen die er liggen in de huidige arbeidsmarkt. Je kan hierbij denken aan vragen als: zit ik nog op de juiste plek? Is het voor mij nodig om in de komende periode mij te laten om- of bijscholen?

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *