Eppie Klein informateur bij waterschap

Eppie Klein gaat bij waterschap Scheldestromen aan de slag als informateur. Hij zal onderzoeken welke partijen een nieuw dagelijks bestuur kunnen vormen.

De informateur praat de komende tijd met alle tien fracties, om te horen hoe zij tegen de nieuwe bestuursperiode aankijken en hoe zij een nieuw dagelijks bestuur voor zich zien. Onderwerpen die daarbij zeker aan de orde komen zijn de schuldenlast van honderden miljoenen, de kerntaken van het waterschap en hoe om te gaan met het klimaat. Deze thema’s komen later terug in het nieuwe bestuursprogramma. 

Bron: PZC |https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/eppie-klein-sgp-informateur-bij-waterschap~ae9fa2de/